Živě z MSV: Exportní příležitosti v Latinské Americe a Německu (záznam přenosu)

Latinská Amerika představuje pro české exportéry a investory zajímavý region s mnohými obchodními příležitostmi. Pracovníci zahraničních kanceláří agentury CzechTrade z tohoto regionu poskytnou přímo z brněnského výstaviště informace, které mohou být užitečné firmám se zájmem o tento region.

Druhým tématem bude situace s obchodně nejdůležitějším partnerem českých podniků, jímž je sousední Německo. Rozhovory byly zaznamenány 8. listopadu 2021 na 62. MSV v Brně.

Pozvání před kameru a k mikrofonu přijali Tereza Vítková, ředitelka zahraniční kanceláře CzechTrade v Mexiku a Střední Americe, Martin Rossbach, šéf ústředí agentury v Peru, Jiří Jílek, ředitel regionálního centra CzechTrade Latinská Amerika a vedoucí zahraniční kanceláře CzechTrade v Chile a Jan Michálek, který dohlíží na dění v Brazílii. O Německu pak hovoří Adam Jareš, ředitel regionálního centra CzechTrade Německo.

Perspektivní obory v Latinské Americe

Zdroj: ČTK Protext, PR divize České tiskové kanceláře

Doporučujeme