Živě z MSV: Exportní příležitosti v Rakousku, Francii a Kazachstánu (záznam přenosu)

V záznamu videopřenosu z Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně se zájemci dozvědí více o obchodních možnostech na třech pro Česko významných trzích. V programu zazní i informace o nových službách agentury CzechTrade pro vývozce.

Zaznamenáno 10. listopadu 2021 ze studia na MSV.

Rakouský trh je velmi konzervativní a vysoce konkurenční. Žádá si kvalitní marketingové materiály a webové stránky v němčině, ve kterých je třeba zdůraznit přednosti dané firmy a doplnit je referencemi ideálně z německy mluvícího regionu nebo alespoň ze západní Evropy.

Pokud jde o Francii, čtvrtého největšího vývozního partnera, nedoporučuje se sázet pouze na cenu výroby, ale klást důraz také na design, servis, pružnost dodávek apod.

Kazachstán, který trpí přemírou zastaralých strojů sovětské výroby, má zase otevřenou náruč pro stroje české výroby. Vítané jsou těžební kolosy stejně jako zařízení pro energetiku.

O příležitostech a zvyklostech v Rakousku pohovoří Julie Havlová, vedoucí tamní vídeňské kanceláře agentury CzechTrade. Francii více přiblíží její kolega Vítězslav Blažek, který sleduje dění z Paříže. O šancích a trendech v Kazachstánu promluví Petr Jurčík z Almaty.

K teritoriálním informacím ze zmíněných tří exportních teritoriích zazní v přímém přenosu také informace o nových službách, které připravil CzechTrade pro své partnery a nové zájemce, a to především pro rok 2022. Přijde s nimi dlouholetý šéf americké kancléře agentury v Chicagu a současný ředitel Sekce služeb pro exportéry Jan Kubata.

Zdroj: ČTK Protext, PR divize České tiskové kanceláře

Doporučujeme