Živnostenské úřady – Olomoucký kraj

Kontakty na městské (magistrátní) úřady měst Hranice, Jeseník, Konice, Lipník nad Bečvou, Litovel, Mohelnice, Olomouc, Prostějov, Přerov, Šternberk, Šumperk, Uničov, Zábřeh.

Uvedené adresy živnostenských úřadů jsou adresy pro doručování písemností. Sídlí-li vlastní pracoviště úřadu na jiné adrese, je uvedena pod doručovací adresou.

Krajský úřad Olomouckého kraje
odbor majetkový, právní a správních činností
Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc
tel.: 585 508 111
e-mail: f.pivoda@olkraj.cz
www: www.olkraj.cz

Adresa pracoviště
Jeremenkova 40b
772 00 Olomouc

Jednotné kontaktní místo (JKM) v Olomouci
Palackého 14, 779 11 Olomouc
telefon: 588 488 241, 588 488 223
e-mail: jkm@olomouc.eu
www: www.olomouc.eu

Adresa pracoviště
Jeremenkova 1211/40b
772 00 Olomouc

Města: Hranice, Jeseník, Konice, Lipník nad Bečvou, Litovel, Mohelnice, Olomouc, Prostějov, Přerov, Šternberk, Šumperk, Uničov, Zábřeh

Městský úřad Hranice
odbor obecní živnostenský úřad
Pernštejnské nám. 1
753 01 Hranice – Město
tel.: 581 828 111
e-mail: marie.caletkova@mesto-hranice.cz
www: www.mesto-hranice.cz

Adresa pracoviště
Zámecká 118
753 01 Hranice 1 – Město

Městský úřad Jeseník
odbor obecní živnostenský úřad
Masarykovo nám. 167/1
790 27 Jeseník
tel.: 584 498 111
e-mail: zivnost@mujes.cz
www: www.jesenik.org

Adresa pracoviště
K.Čapka 10/1147
790 01 Jeseník

Městský úřad Konice
odbor obecní živnostenský úřad
Masarykovo náměstí 27
798 52 Konice
tel.: 582 401 411
e-mail: katerina.cepe@konice.cz
www: www.konice.cz

Adresa pracoviště
Masarykovo náměstí 28
798 52 Konice

Městský úřad Lipník nad Bečvou
Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad
Nám. T. G. Masaryka 89
751 31 Lipník nad Bečvou
tel.: 581 722 111
e-mail: chlapek@mesto-lipnik.cz
www: www.mesto-lipnik.cz

Adresa pracoviště
Bratrská 358
751 31 Lipník nad Bečvou

Městský úřad Litovel
odbor obecní živnostenský úřad
Nám. Přemysla Otakara 778/1b
784 01 Litovel
tel.: 585 153 222
e-mail: zivnostenske@mestolitovel.cz
www: www.litovel.eu

Adresa pracoviště
Nám. Přemysla Otakara 777/2
784 01 Litovel

Městský úřad Mohelnice
odbor ekonomický, oddělení obecní živnostenský úřad
U Brány 2
789 85 Mohelnice
tel.: 583 452 111
e-mail: medkovam@mohelnice.cz
www: www.mohelnice.cz

Adresa pracoviště
Nám. Svobody 1
789 85 Mohelnice

Magistrát města Olomouc
odbor živnostenský
Hynaisova 10
779 11 Olomouc
tel.: 588 488 222
e-mail: mmol.ozivn@olomouc.eu
www: www.olomouc.eu

Adresa pracoviště
Palackého 14
779 11 Olomouc

Magistrát města Prostějov
odbor obecní živnostenský úřad
Náměstí T.G.Masaryka 130/14
796 01 Prostějov
tel.: 582 329 111
e-mail: zivnostensky_urad@prostejov.eu
www: www.protejov.eu

Adresa pracoviště
Školní 4
796 01 Prostějov

Magistrát města Přerova
Odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu
Bratrská 709/34
750 11 Přerov
tel.: 581 268 111
e-mail: jitka.kocicova@prerov.eu
www: www.prerov.eu

Adresa pracoviště
Smetanova 2015/7
750 11 Přerov

Městský úřad Šternberk
odbor obecní živnostenský úřad
Horní náměstí 78/16
785 01 Šternberk
tel.: 585 086 511
e-mail: tomeckova@sternberk.cz
www: www.sternberk.cz

Adresa pracoviště
Opavská 1
785 01 Šternberk

Městský úřad Šumperk
odbor obecní živnostenský úřad
Jesenická 621/31
787 01 Šumperk
tel.: 583 388 111
e-mail: marek.pospisil@musumperk.cz
www: www.musumperk.cz

Městský úřad Uničov
odbor obecní živnostenský úřad
Masarykovo nám. 1
783 91 Uničov
tel.: 585 088 111
e-mail: mpospisilova@unicov.cz
www: www.unicov.cz

Adresa pracoviště
Masarykovo nám. 36
783 91 Uničov

Městský úřad Zábřeh
obecní živnostenský úřad
Náměstí Osvobození  345/15
789 01 Zábřeh
tel.: 583 468 111
e-mail: zivnostenske@muzabreh.cz
www: www.muzabreh.cz

• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme