Živnostenské úřady – Pardubický kraj

Kontakty na městské (magistrátní) úřady měst Česká Třebová, Hlinsko, Holice v Čechách, Chrudim, Králíky, Lanškroun, Litomyšl, Moravská Třebová, Pardubice, Polička, Přelouč, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Vysoké Mýto, Žamberk.

Uvedené adresy živnostenských úřadů jsou adresy pro doručování písemností. Sídlí-li vlastní pracoviště úřadu na jiné adrese, je uvedena pod doručovací adresou.

Krajský úřad Pardubického kraje
odbor organizační a právní a KŽÚ
Komenského nám. 125
532 11 Pardubice
tel.: 466 026 401
e-mail: posta@pardubickykraj.cz
www: www.pardubickykraj.cz

Jednotné kontaktní místo (JKM) v Pardubicích
Gorkého 489, Pardubice
doručovací adresa: Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice
tel.: 466 859 398, 466 859 385
e-mail: jkm@mmp.cz
www: www.mmp.cz

Města: Česká Třebová, Hlinsko, Holice v Čechách, Chrudim, Králíky, Lanškroun, Litomyšl, Moravská Třebová, Pardubice, Polička, Přelouč, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Vysoké Mýto, Žamberk

Městský úřad Česká Třebová
odbor obecní živnostenský úřad
Staré náměstí 78
560 02 Česká Třebová
tel.: 465 500 111
e-mail: epodatelna@ceska-trebova.cz
www: www.ceska-trebova.cz

Městský úřad Hlinsko
Odbor obecní živnostenský úřad
Poděbradovo náměstí 1
539 23 Hlinsko
tel.: 469 326 111
e-mail: sejkorova@hlinsko.cz
www: www.hlinsko.cz

Adresa pracoviště
Adámkova třída 554
539 01 Hlinsko

Městský úřad Holice
odbor obecní živnostenský úřad
Holubova 1
534 14 Holice
tel.: 466 741 211
e-mail: rejlova@mestoholice.cz
www: www.mestoholice.cz

Městský úřad Chrudim
Odbor obecní živnostenský úřad
Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim
tel.: 469 657 111
e-mail: petr.votruba@chrudim-city.cz
www: www.chrudim-city.cz

Adresa pracoviště
Pardubická 67
537 16 Chrudim

Městský úřad Králíky
Odbor obecní živnostenský úřad
Velké náměstí 5
561 69 Králíky
tel.: 465 670 701
e-mail: m.mlynar@kraliky.eu
www: www.kraliky.eu

Adresa pracoviště
Karla Čapka 316
563 69 Králíky

Městský úřad Lanškroun
odbor obecní živnostenský úřad
Náměstí J. M. Marků 8
563 01 Lanškroun
tel.: 465 385 290
e-mail: hana.hamernikova@lanskroun.eu
www: www.lanskroun.eu

Městský úřad Litomyšl
odbor živnostenského úřadu
Bratří Šťastných 1000
570 20 Litomyšl
tel.: 461 653 333, 775 653 999
e-mail: petr.smid@litomysl.cz
www: www.litomysl.cz

Adresa pracoviště
J.E.Purkyně 918
570 20 Litomyšl

Městský úřad Moravská Třebová
odbor obecní živnostenský úřad
Náměstí T. G. Masaryka 29
571 01 Moravská Třebová
tel.: 461 353 111
e-mail: ineubauerova@mtrebova.cz
www: www.mtrebova.cz

Adresa pracoviště:
Olomoucká 178/2
571 01 Moravská Třebová

Magistrát města Pardubic
Obecní živnostenský úřad
Pernštýnské nám. 1
530 21 Pardubice
tel.: 466 859 380
e-mail: rudolf.havlik@mmp.cz
www: www.pardubice.eu

Adresa pracoviště
Gorkého 489
530 02 Pardubice

Městský úřad Polička
odbor obecní živnostenský úřad
Palackého nám. 160
572 01 Polička
tel.: 461 723 888
e-mail: zindulkova@policka.org
www: www.policka.org

Městský úřad Přelouč
Odbor živnostenský
Československé armády 1665
535 33 Přelouč
tel.: 466 094 111
e-mail: petra.jostova@mestoprelouc.cz
www: www.mestoprelouc.cz

Magistrát města Svitavy
Odbor obecní živnostenský úřad
T. G. Masaryka 5/35
568 02 Svitavy
tel.: 461 555 280
e-mail: rudolf.grim@svitavy.cz
www: www.svitavy.cz

Adresa pracoviště
Dvořákova 3
568 02 Svitavy

Městský úřad Ústí nad Orlicí
odbor právní a obecního živnostenského úřadu
Sychrova 16
562 24 Ústí nad Orlicí
tel.: 465 514 111
e-mail: rejentova@muuo.cz, rada@muuo.cz
www: www.ustinadorlici.cz

Adresa pracoviště
Mírové nám. 7
562 24 Ústí nad Orlicí

Městský úřad Vysoké Mýto
odbor obecní živnostenský úřad
B. Smetany 92
566 32 Vysoké Mýto
tel.: 465 466 117
e-mail: blanka.uncovska@vysoke-myto.cz
www: www.vysoke.myto.cz

Magistrát města Žamberk
odbor právní
Masarykovo náměstí 166
564 01 Žamberk
tel.: 465 670 211
e-mail: j.kubova@zamberk.eu
www: www.zamberk.cz

Adresa pracoviště
Nádražní 833
564 01 Žamberk

• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme