Živnostníci si připlatí i v roce 2023. Zálohy na zdravotní i sociální pojištění opět rostou

Pro drobné živnostníky, kteří platí minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění, má stát lepší zprávu než loni. V roce 2023 se jim zálohy zvednou výrazně méně než v roce 2022, a to u obou typů pojistného.

Zatímco pro rok 2021 se zvýšily zálohy nepatrně – živnostníci platili sociálce i zdravotní pojišťovně dohromady o 85 korun měsíčně víc než v roce předchozím – pro rok 2022 se minimální odvody navýšily podstatně více (o 487 korun). A v roce 2023 zaplatí dohromady o 198 korun více než letos.

Ilustrační foto

Důvodem je růst průměrné mzdy, která je pro výši záloh určující.

Připomínáme, že zvýšené minimální zálohy na zdravotní pojištění musíte zaplatit už za leden, tedy do 8. února 2023. Je to o 95 korun měsíčně více než loni, tedy 2 722 korun.

Platby se zvyšují každoročně

Živnostníci už si zvykli, že je zvyšování plateb standardem. Za posledních šestnáct let narostly u obou pojištění zhruba o dvě třetiny.

Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo v září návrh nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu. Právě z něj mimo jiné vyplývá, jak vysoké budou minimální zálohy na zdravotní a sociální pojistné a také paušální daň.

Jak vyplnit přehledy o příjmech a výdajích na sociální a zdravotní pojištění?

Kdo platí minimum

Nejnižší možnou zálohu platí OSVČ, které s podnikáním v daném roce začínají, případně ti, jejichž roční hrubý zisk nepřesáhl dvanáctinásobek průměrné měsíční mzdy. Pro rok 2022 byla průměrná mzda stanovena na 38 911 korun. Pro rok 2023 to je dokonce 40 324 korun. Roční hrubý zisk plátců minimálních záloh tedy musí být nižší než 483 744 korun (40 324 x 12).

Více si přečtěte v článku Kdo a kdy platí zálohy na povinná pojištění. Jaké sankce hrozí opozdilcům?

„Princip pro výpočet sazeb zůstává stejný jako v uplynulých letech. V případě minimálních záloh je to u zdravotního pojištění 13,5 procenta z poloviny průměrné mzdy a u sociálního pojištění 29,2 procenta ze čtvrtiny průměrné mzdy,“ připomíná daňová poradkyně ze společnosti Mazars Gabriela Ivanco.

Průměrná mzda (PM) se stanovuje jako součin tzv. všeobecného vyměřovacího základu (VVZ) za předchozí rok, který činí 38 294 korun, a koeficientu pro úpravu VVZ (v roce 2023 1,0530). Rozhodná průměrná mzda bude 38 294 x 1,0530, což je 40 324 korun. Pro hlavní výdělečnou činnost činí minimální měsíční vyměřovací základ u soc. pojištění 25 procent z průměrné mzdy. Měsíční záloha je 29,2 procenta z této částky. U zdravotního pojištění je to 13,5 procenta z poloviny průměrné mzdy.

Jak přesně se vypočítají zálohy?

Minimální měsíční zálohy u odvodů pro ČSSZ se v roce 2023 zvyšují na 2 944 korun. Jinými slovy: drobní živnostníci, jejichž hrubý zisk nepřesahuje průměrnou mzdu, zaplatí na zálohách o 103 korun měsíčně víc než loni. 

Výrazně narostou také minimální zálohy na zdravotní pojištění. Od ledna budete hradit měsíčně o 95 korun více než letos, a to 2 722 korun.

Pro placení zdravotním pojišťovnám platí, že se zvýšené pojistné hradí od začátku nového roku. Zálohy fungují zpětně, takže novou sazbu uhradíte zdravotní pojišťovně již v únoru. Splatnost minimální zálohy je vždy do osmého dne následujícího měsíce.

Minimální zálohy u sociálního pojištění 
Rok202120222023
Průměrná mzda v Kč35 44138 911 40 324
Minimální záloha (u hlavní činnosti) v Kč2 5882 841 2 944
Minimální záloha (u vedlejší činnosti) v Kč1 0361 137 1 178

Účast na zdravotním pojištění je ze zákona povinná a nemůže být nahrazena komerčním pojištěním. Na trhu nicméně působí sedm zdravotních pojišťoven a jednou za rok je možné zdravotní pojišťovnu změnit. Pokud jste plátci vyšších než minimálních záloh, ty se vám zvyšují (případně snižují) na základě předložení nového přehledu o příjmech a výdajích za daný rok.

Podnikáte-li prvním rokem, platíte minimální zálohu automaticky.

O více než 200 korun bude vyšší i paušální daň

Od roku 2021 mohou OSVČ s ročním příjmem do jednoho milionu korun plnit své daňové povinnosti týkající se daně z příjmu, sociálního pojištění a zdravotního pojištění formou jedné platby – tzv. paušální daně. Neodevzdávají pak (kromě daňového přiznání) ani přehledy ČSSZ a zdravotní pojišťovně.

Na druhou stranu tím ztrácí tito živnostníci možnost uplatňovat slevy na dani, daňová zvýhodnění a nezajímají je ani nezdanitelné položky.

Paušální odvod se skládá z minimální částky zdravotního pojistného, 1,15násobku minima sociálního pojistného a daně ve výši 100 korun měsíčně.

V roce 2023 tak paušální daň vyšplhá na 6 208 korun měsíčně (3 386 korun sociální, 2 722 Kč zdravotní pojištění a 100 Kč daň z příjmů). Letos OSVČ hradí 5 994 korun.

Průměrná mzda a nemocenské pojištění

Vedle důchodového pojištění zvýší průměrná mzda i rozhodný příjem, tedy hranici minimální výše sjednaného příjmu pro účast na nemocenském a důchodovém pojištění. V roce 2022 činí tato hranice 3 500 korun za měsíc, v roce 2023 bude činit 4 000 korun. 

Dvojnásobek této hodnoty je pak minimálním vyměřovacím základem u nemocenského pojištění pro OSVČ, v roce 2023 tedy bude jeho výše 8 000 Kč. Minimální měsíční záloha na nemocenské pojištění pro OSVČ pro rok 2023 bude168 korun, protože minimální nemocenské pojištění činí 2,1 % z minimálního vyměřovacího základu.

Hlídejte si termíny. Vyhněte se sankcím!

Velká část živnostníků platí zálohy prostřednictvím trvalého příkazu a peníze odcházejí z jejich bankovních účtů. Pokud nechcete doplácet a zároveň hradit penále, měli byste si hlídat příslušné termíny a trvalý příkaz včas změnit.

Nedávno se změnily i termíny, do kdy musí mít Česká správa sociálního zabezpečení peníze na důchodové (sociální) pojištění na účtu. Podle současného znění zákona musíte zálohu za daný měsíc zaplatit do jeho konce.

U sociálního pojištění je nicméně rozhodující odevzdání přehledu o příjmech a výdajích. Měsíční zálohu v nové výši odvedete až za měsíc, kdy odevzdáte přehled za rok 2020 (většinou v dubnu).

Odvody na důchodové pojištění v letech 2022 a 2023

Sociální pojištění20222023
Minimální měsíční zálohy OSVČ u hlavní podnikatelské činnosti2 841 Kč2 944 Kč
Minimální měsíční zálohy OSVČ u vedlejší podnikatelské činnosti 1 137 Kč1 178 Kč
Dobrovolné měsíční důchodové pojištění2 724 Kč2 823 Kč
Limit pro změny z vedlejší podnikatelské činnosti na činnost hlavní93 387 Kč96 777 Kč
Maximální měsíční odvod zaměstnance i OSVČ48 718 Kč50 486 Kč
Jakub Procházka

• Oblasti podnikání: Daně, účetnictví, pojištění
• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme