Zjednodušení přístupu zahraničních firem k účasti v tendrech ve Finsku

Velvyslanectví České republiky v Helsinkách uspořádalo seminář zaměřený na systém zadávání veřejných zakázek ve finské státní i soukromé sféře, a to zejména v segmentu stavebnictví. 

Velvyslanectví České republiky v Helsinkách uspořádalo pro velvyslance a obchodní rady vybraných evropských zemí seminář zaměřený na systém zadávání veřejných zakázek ve finské státní i soukromé sféře, a to zejména v segmentu stavebnictví.

O reálných možnostech zahraničních firem (úspěšně) se účastnit těchto soutěží diskutovali přítomní diplomaté s vedením neziskové společnosti Hansel, která působí jako ústřední orgán finské vlády pro zadávání veřejných zakázek, a vyšším managementem největší finské stavební společnosti YIT.

Zástupce společnosti Hansel zdůraznil, že minimálně v sektoru státních zakázek by mělo od letošního roku (2020) dojít k významnému usnadnění účasti v tendrech pro zahraniční firmy, a to mj. i z následujících důvodů:

 • společnost Hansel vyvíjí portál Ministerstva financí informující o veřejných zakázkách (tzv. Hilma), jehož inovovaná podoba bude spuštěna na jaře roku 2020,
 • obnovená Hilma bude více uživatelsky přívětivá a za pomoci tzv. asistenta výběru bude pro firmy ucházející se o zakázku jednodušší provádět vyhledávání na základě hesel,
 • na rozdíl od současné podoby portálu budou v nové verzi zůstávat i oznámení o zveřejnění zakázky, jejíž platnost již skončila, a tak bude možné i zpětně zjistit, kdo zakázku vyhrál, jaký objem představovala a další fakta, kterých se týkala,
 • oznámení o výběrových řízeních dalších subjektů nacházející se v současnosti na několika dalších webových portálech budou integrována do Hilmy v průběhu let 2020–2021,
 • ústřední vláda bude oznamovat plánované nákupy až 18 měsíců dopředu na webových stránkách, takže i zahraniční subjekty budou mít dostatečný čas se na zakázku připravit,
 • zahraniční firmy se mohou při nespokojenosti s procesem řízení v průběhu tendru odvolat ke správnímu soudu první instance, tedy místnímu či okresnímu soudu (fin. käräjäoikeus), jichž je ve Finsku 27,
 • existuje rovněž možnost odvolat se i ke správnímu soudu druhé instance, tedy odvolacímu soudu (fin. hovioikeus), kterých ve Finsku existuje šest.

O vstřícnosti vůči zahraničním subkontraktorům a svých zkušenostech a doporučeních hovořili i zástupci největší stavební společnosti YIT (přes 10 % všech jimi vyhlášených tendrů získali právě zahraniční subdodavatelé). Ti ke zjednodušování podmínek pro zahraniční subjekty mj. uvedli:

 • firma nabízí zdarma konzultace týkající se založení pobočky a dalších nezbytných administrativních kroků, jakož i obecné informace o finském stavebním trhu,
 • na webových stránkách YIT je sekce určená (potenciálním) partnerům – možno vyplnit údaje o firmě ucházející se o subdodavatelskou pozici, tyto údaje jsou automaticky zasílány oddělení zakázek společnosti,
 • firma poptává zahraniční subdodavatele již ve fázi vyhlášení tendru k minimalizaci rizik při naceňování nabídky,
 • pro pracovníky/vedoucího projektu není vyžadována povinnost hovořit finsky,
 • před vypsáním tendru jsou pořádány tzv. „market consultations“, kterých se mohou/měly by se účastnit zahraniční firmy zajímající se o zakázku, neboť je zde možnost do určité míry ovlivnit zadání tendru – uvedených konzultací se účastní architekti, vývojáři a ostatní odpovědné osoby za zadavatele hledající řešení spolu s potenciálními dodavateli
 • mezi uveřejněním výzvy k podávání nabídek až do uzavření podávacího okna může jakýkoli subjekt vznášet na vypisovatele veřejné zakázky nejrůznější typy dotazů, poté již to není možné.

Zástupci obou zúčastněných stran zorganizování uvedeného semináře Velvyslanectvím ČR velmi ocenili. Finským firmám může kvalitnější sdílení tendrových informací pomoci získat ke spolupráci kvalifikované a situace znalé subkontaktorské firmy, na straně druhé mohou získané poznatky, prostřednictvím pracovníků velvyslanectví zúčastněných zemí, výrazně pomoci jejich firmám ke vstupu na finský trh.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Helsinkách (Finsko). Autor: Jaroslav Mandys, zástupce velvyslance.

• Teritorium: Finsko
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme