Zkušební provoz první korejské elektrárny s vodíkovými palivovými články

Společnost Hyundai Motor (HMC) spolu s Korea East-West Power (EWP) a Deokyang zahájily v korejském Ulsanu zkušební provoz elektrárny s vodíkovými palivovými články. Toto zařízení je schopné každoročně generovat 8 000 MWh el. energie, což je dostatek elektřiny k napájení téměř 2 200 domácností s měsíční spotřebou 300 kWh.

Elektrárna o výkonu 1 MW se skládá ze dvou modulů palivových článků s kapacitou 500 kW pro každý z nich. Moduly jsou sestaveny z mnoha dílčích článků vyrábějících el. energii z vodíku. Stejné moduly jsou používány ve vlajkovém elektromobilu Nexo společnosti HMC. Provoz pilotního projektu elektrárny je předpokládán po dobu dvou let.

Celému procesu předcházel podpis Memorandum of Understanding z 12. 4. 2019 mezi Hyundai Motor Company (HMC), Korea East-West Power (EWP) a Deokyang s cílem výroby el. energie z vodíku. V tomto pilotním projektu se počítalo s výstavbou 1MW elektrárny s palivovými články na vodík. Výrobcem těchto článků je HMC. Provoz elektrárny a prodej el. energie zajišťuje EWP a dodavatelem vodíku je společnost Deokyang, která je s podílem 37 % největší distributorskou společností v Jižní Koreji, následují SPG (28 %) a Air Liquide (25 %).

Zúčastněné korejské společnosti předpokládají, že nejnovější projekt napomůže k lokalizaci  komponent potřebných k výstavbě elektráren na palivové články, které se do značné míry dováží.

„V minulosti byly náklady na výměnu komponentů a údržbu palivových článků v Jižní Koreji vysoké, protože byly většinou založeny na zámořských technologiích,“ uvedla automobilka. „Očekává se, že pilotní projekt díky zavedením systému vývoje vodíkových palivových článků přispěje ke snížení nákladů na samotný systém i na cenu vodíkových elektrických vozidel.“

Společnost HMC se aktivně podílí na vývoji systému palivových článků pro výrobu energie. SUV Nexo vede na trhu elektrických vozidel s palivovými články. 

HMC taktéž koncem loňského roku představila novou značku palivových článků na vodík HTWO prezentující vodík jako pozitivní energii pro lidstvo (chemická značka vodíku H je zde taktéž symbolem „humanity“ tedy lidstva). A to vše v souladu s dlouhodobou firemní strategií tzv. „Fuel Cells Electric Vehicles Vision 2030“ zaměřené kromě jiného i na zvýšení výrobní kapacity v segmentu vozidel s palivovými články na 500 000 ks do roku 2030.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Soulu (Korejská republika).

• Teritorium: Asie | Korejská republika | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Energetika

Doporučujeme