Zlepšení ochrany spotřebitelů žádajících o úvěr

Evropský parlament a Rada 2.12. dosáhly dohody o směrnici o spotřebitelském úvěru. Revidované právní předpisy nahrazují směrnici z roku 2008.

Tato revize zajišťuje, aby občané měli dostatečné a jasné informace o svých úvěrových smlouvách a aby se mohli při žádosti o úvěr rozhodovat na základě jasných informací a celkových nákladech úvěru.

Díky těmto pravidlům budou spotřebitelé chráněni před nezodpovědnými úvěrovými praktikami, které by mohly vyústit v předlužení. Z důvodu udržení trendu digitalizace budou se nová pravidla vztahovat i na rizikové úvěry, které nejsou zahrnuty v současné směrnici jako například půjčky nižší než 200 euro, půjčky nabízené za pomoci crown-lendingových platforem, produkty typu kup teď a zaplať později a posouzení úvěruschopnosti.

• Teritorium: Evropa

Doporučujeme