Zlepšení životních podmínek ve městech: Groown přináší inovativní řešení pro zachování vzrostlých stromů

Život ve městech může být brzy neúnosný, jednou z přirozených cest klimatizace jsou vzrostlé stromy. Ty však často umírají zbytečně v důsledku nepříznivých podmínek. Nová technologie půdní injektáže má šanci jim pomoci.

Společnost Groown, český inovátor v oblasti péče o městskou zeleň, se zaměřuje na využití technologie půdní injektáže pro zlepšení vitality vzrostlých stromů. Tato inovativní metoda se ukázala jako účinný způsob překonávání sucha, zasolenosti a dalších nepříznivých vlivů, které postihují stromy ve městech.

Michal a Klára Hausenblasovi z firmy Groown s.r.o. | Groown

„Česko obecně péči o půdu a vzrostlé stromy podceňuje. Města sice vynakládají nemalé prostředky na nové výsadby, jejich efekt však pocítíme až za 15-20 let. Neúnosná vedra v ulicích řeší nejlépe naopak starší, vzrostlé stromy,“ říkají Klára a Michal Hausenblasovi, zakladatelé Groownu.

Hausenblasovi ve spolupráci s českými univerzitami vyvinuli vlastní 100% přírodní půdní kondicionéry s vysokým obsahem biocharu a mykorhizních hub, které navracejí vyčerpané půdě zpět její přirozené ekosystémové funkce a pomáhají zadržovat více vody. Půdní injektáž zároveň také provzdušňuje zhutnělou půdu a umožňuje lepší příjem živin a vyrovnanější růst.

Stromy v městském prostředí čelí mnoha výzvám, jako je malý kořenový prostor, udusaná půda, zasolenost po zimě, toxicita způsobená výkaly domácích mazlíčků a v neposlední řadě teplotní extrémy. „Letní extrémy a enormní stres na nepříznivém stanovišti vedou k vadnutí až ztrátě olistění, což je nouzový mechanizmus snižující ztráty vody, který ale blokuje fotosyntézu. Stromy se musí spoléhat na své rezervy,“ vysvětluje arborista Ing. Petr Růžička.

Systém Agdata City nově sleduje stav městské zeleně pomocí dendrometrů, obce mohou ušetřit až statisíce na údržbě i výsadbě

„Středně velký jedinec má teoreticky zásoby živin na 3-5 let, toto pravidlo ale přestává platit. V současných podmínkách je rezerva živin u většiny stromů vyčerpána, a každý shoz listí může být jejich posledním. Bez fotosyntézy jsou stromy ohroženy a mohou zemřít na nedostatek živin. Tato reakce je podobná lidské dormanci ve stresových obdobích, kdy lidský organismus „odloží“ trávicí ústrojí, čímž ztrácíme chuť k jídlu. Může se stát, že stromy nasadí listí znovu na podzim, aby se „znova nadechly”, ale to je další velký výdej energie který opět čerpá z jejich ztenčujících se zásob,“ dodává Ing. Petr Růžička z firmy Baobab.

Technologie půdní injektáže má široké uplatnění a pomáhá zlepšovat růstové podmínky všech typů stromů. Zároveň je ceněna zejména ve městech a obcích, kterým pomáhá rychle a s výraznou finanční úsporou zlepšit stav veřejné zeleně a snížit náklady na údržbu.

Kořenová injektáž v Mostě | Groown

Půdní injektáž je prováděna pomocí speciálního injektážního stroje. Půda v kořenovém prostoru je nejprve provzdušněná vysokotlakým vzduchem, což vytváří prostor pro zadržování vody a dodání živin. Následně se ke kořenům stromů vpravuje dlouhodobě působící půdní kondicionér.

Unikátní složení injektované směsi obsahuje symbiotické mykorhizní houby, půdní bakterie, biochar, zeolit a organické hnojivo. Tyto složky hrají klíčovou roli při příjmu živin a vody a přímo působí na jemné kořeny stromů. Biochar pomáhá zadržovat vodu díky svému velkému povrchu.

Přípravky Groown, které jsou registrovány ÚKZÚZ, vznikají ve spolupráci s ČZU v Praze, Mendelovou univerzitou v Brně a výzkumným ústavem AV. Technologie půdní injektáže je integrována do strukturované multimediální databáze CS ÚRS.

Díky inovativní technologii půdní injektáže mohou města zlepšit životní podmínky svých stromů a chránit veřejnou zeleň. Groown přináší efektivní řešení pro zachování zdravého a vitálního zeleného prostředí ve městech.

Redakčně upravená tisková zpráva firmy Groown

• Teritorium: Česká republika
• Témata: Inovace a startupy

Doporučujeme