Zlínský kraj podesáté ocenil férové zaměstnavatele

V Kongresovém centru Zlín se ve čtvrtek 14. září uskutečnilo slavnostní vyhlášení vítězů 10. ročníku ankety Férový zaměstnavatel Zlínského kraje.

Ocenění zástupcům vítězných firem předali hejtman Radim Holiš, statutární náměstkyně hejtmana Hana Ančincová a ředitelka Krajské hospodářské komory Zlínského kraje Renata Brázdilová.

Slavnostní vyhlášení vítězů 10. ročníku ankety Férový zaměstnavatel Zlínského kraje | Zlínský kraj

„Děkuji všem zaměstnavatelům, kteří pro své zaměstnance dělají něco navíc. Něco, co jim nepředepisuje zákon, co nemají povinné, ale co dělají dobrovolně, aby se jejich zaměstnanci v práci cítili dobře a aby do ní rádi chodili. Velmi si toho vážíme, a proto také vyhlašujeme tuto anketu, abychom jejich přístup ocenili,“ řekl hejtman Radim Holiš.

Anketu organizuje Zlínský kraj ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Zlínského kraje, Úřadem práce ČR – Krajskou pobočkou ve Zlíně a Regionální radou Českomoravské konfederace odborových svazů Zlínského kraje.

Smyslem ankety je především zviditelnit zaměstnavatele ve Zlínském kraji, kteří aktivně usilují o odpovědný a férový přístup k zaměstnancům, o možnosti sladit jejich pracovní a soukromý život a také o rovné příležitosti pro všechny zaměstnance.

„Tyto aktivity totiž ve svém výsledku přispívají k rozvoji kvalitních pracovních podmínek v kraji, k upevnění vztahů mezi firmami a jejich zaměstnanci, k finanční stabilitě firem, ke zdraví obyvatel kraje i k rozvoji společenské odpovědnosti,“ uvedla statutární náměstkyně hejtmana Hana Ančincová, zodpovědná za sociální oblast.

Smyslem ankety je především zviditelnit zaměstnavatele ve Zlínském kraji | Zlínský kraj

U přihlášených organizací hodnotila komise například to, zda svým zaměstnancům nabízejí pružnou pracovní dobu, jaké poskytují  benefity, jestli podporují prorodinné aktivity, zaměstnávají osoby se zdravotním postižením nebo jakým způsobem podporují společenskou odpovědnost.

Vítězové

Kategorie A1 (zaměstnavatelé do 50 zaměstnanců včetně) – Agama PRO s.r.o
Kategorie A2 (zaměstnavatelé od 51 do 250 zaměstnanců včetně) – PSG Construction a.s.
Kategorie A3 (zaměstnavatelé s 251 a více zaměstnanci) – Fatra, a.s.
Kategorie B4 (ostatní veřejnoprávní subjekty) – Vsetínská nemocnice a.s.
Zvláštní cena za společenskou zodpovědnost – 1. VALAŠSKÁ DÍLNA s.r.o.

Všechny zúčastněné firmy obdržely jako zpětnou vazbu závěrečné zprávy s hodnocením, které mohou využít jako motivaci pro další zlepšení do budoucna.

• Teritorium: Česká republika | Zlínský kraj

Doporučujeme