Nájem nemovitosti bude nově zahrnut do DPH

Uvalení daně z přidané hodnoty na stavební pozemky bude podle firem další ranou pro bytovou výstavbu, a tím i pro české stavaře. Stát chce opatřením zvýšit daňové výnosy.

Při hledání dalších cest, jak zvýšit daňové výnosy, se stát zaměřil také na nemovitosti. Nová úprava počítá od roku 2015 s tím, že dojde k zahrnutí nájmu nemovité věci do celkového obratu pro povinnou registraci daně z přidané hodnoty (DPH).

Směrodatné je, že se z neplátce nestane plátce v případě, pokud je pronájem doplňkovou činností uskutečňovanou příležitostně. „Z toho vyplývá, že se tato změna dotkne pouze omezeného počtu osob,“ vysvětluje mluvčí Generálního finančního ředitelství Petra Petlachová. 

Nyní je nájem nemovitých věcí od DPH osvobozen, ovšem s určitými výjimkami, jako je krátkodobý nájem, nájem prostor a míst k parkování vozidel, nájem bezpečnostních schránek a nájem trvale instalovaných strojů a zařízení. Při splnění zákonem stanovených podmínek se plátce DPH může rozhodnout, že u nájmu nemovitých věcí pro jiného plátce uplatní daň.

Sazby daně u bytové výstavby a staveb pro sociální bydlení zůstávají bez věcných změn. „Nicméně nově se do podlahové plochy bytu, tedy obytného prostoru, započítává podlahová plocha, která je zastavěna vnitřními stěnami,“ popisuje Petra Petlachová.

„Dále se dle nové právní úpravy podlahová plocha místnosti, která je užívána s obytným prostorem a nachází se ve stejné stavbě, jako tento obytný prostor, tedy podlahová plocha sklepa a komory, nezahrne do výpočtu podlahové plochy obytného prostoru do 120 metrů čtverečních,“ dodává. Dosud se do podlahové plochy bytu nezapočítávala podlahová plocha zastavěná vnitřními stěnami.

NEPŘEHLÉDNĚTE!

Chcete vědět, co vás čeká v příštím roce? Připravili jsme pro vás speciál Změny pro podnikatele 2015

Nově se pětiletá lhůta u osvobození dodání nemovité věci také odvíjí od vydání kolaudačního souhlasu, který byl vydán po podstatné změně dokončené stavby, jednotky nebo inženýrské sítě. Podstatnou změnou je taková změna, kterou dojde například k podstatnému zásahu na nemovité věci s ohledem na její stávající hodnotu, nebo u stavby s ohledem například na její stávající podlahovou plochu. Smyslem této úpravy je, aby začátek běhu lhůty pro osvobození nezpůsobovala jen „papírová rekolaudace“.

Stavební pozemky už nebudou osvobozeny

domy jezNejvětší kontroverze vyvolala nová definice stavebního pozemku. „Tím se rozumí pozemek, na kterém má být zhotovena stavba pevně spojená se zemí a který je nebo byl předmětem stavebních prací nebo správních úkonů za účelem zhotovení této stavby. Stavebním pozemkem je dále i pozemek, v jehož okolí jsou prováděny nebo byly provedeny stavební práce za účelem zhotovení této stavby,“ tlumočí Petra Petlachová novou definici.

Tyto parcely přitom byly dosud od DPH osvobozeny. „Toto opatření citelně omezí výstavbu nových domů v celé zemi. Například v Praze, kde se průměrná cena parcely pohybuje mezi čtyřmi a pěti miliony korun, tak dojde při uvalení patnáctiprocentní daně k jejich zdražení nejméně o 600 až 750 tisíc korun. V případě, že na parcely bude uvalena základní sazba DPH ve výši 21 procent, zvýší se jejich cena o 840 tisíc až 1,05 milionu korun,“ namítá Václav Matyáš, prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR.

Podle jeho slov v závěru loňského roku stát podobně zavedl daň na pozemky pod bytovými domy, které od letošního roku vedlo ke zdražení bytů. Výnos pro státní pokladnu přitom bude velmi nepatrný a ani u DPH z parcel to nebude jiné.

Nové byty a domy se lidem prodraží

„Na celou věc je potřeba nahlížet i z pohledu jednotlivých rodin, které si chtěly dům postavit nebo v něm koupit byt. Původní rozpočet na jeho výstavbu tímto opatřením výrazně naroste a velká část lidí pak samotnou stavbu oddálí, nebo si rozmyslí i její samotnou realizaci. Dojde tak k tomu, že daně z pozemků nejen  nebudou vybrány, ale bude zastavena výstavba bytů a domů. Vysoký  multiplikátoru stavebnictví dopady znásobí,“ dodává Václav Matyáš.

České stavebnictví zaznamenalo od roku 2008 téměř třicetiprocentní pokles. Počet dokončených bytů v tomto období  klesl téměř o 60 procent. Tímto návrhem bude podle Svazu podnikatelů ve stavebnictví bytová výstavba ještě dál ochromena.

V případě dodání nemovité věci plátci, kdy se dodavatel rozhodl, že uplatní u dodání daň, a odběratel s tím souhlasil, použije plátce, tedy kupující, který je plátcem DPH, režim přenesení daňové povinnosti. To znamená, že daň bude muset vypočítat, přiznat a zaplatit odběratel-plátce.

Dalibor Dostál

• Oblasti podnikání: Daně, účetnictví, pojištění | Služby

Doporučujeme