Změna Vízového kodexu v Alžírsku

Velvyslanectví České republiky v Alžíru sděluje, že s platností od 2. února 2020 vstupuje v platnost novela Nařízení č. 810/2009 o kodexu Společenství o vízech (Vízový kodex).

Hlavní změny, které novela vízového kodexu přináší a jsou významné pro podání žádosti o schengenské vízum:

Vízový poplatek: Základní poplatek se zvyšuje na 80 €; Poplatek za žádost dítěte ve věku 6–12 let činí 40 €.

Lhůta pro posouzení žádosti: Základní lhůta zůstává zachována 15 dní od podání žádosti. V případě potřeby je úřad oprávněn ji prodloužit až na 45 dnů.

Vydávání vícenásobných víz: Vydání víza opravňujícího k vícenásobnému vstupu do Schengenského prostoru na dobu jednoho roku je možné po třech správně využitých jednorázových vízech v předchozích dvou letech. Po správném využití ročního víza v posledních dvou letech se vydává vízum s dvouletou platností. Po správném využití dvouletého víza v posledních třech letech se vydává vízum s pětiletou platností.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Alžíru (Alžírsko).

• Teritorium: Alžírsko

Doporučujeme