Změna zákona o dovozu automobilů do Izraele

Daňový úřad Izraele brzy bude po dovozcích automobilů požadovat CoC (Certificate of Conformity) pro každé vozidlo namísto přijetí prohlášení dovozců. Minulý týden ministerstvo financí Izraele také oznámilo nový plán pro zdanění automobilů v zemi, což znamená postupné rušení výhod pro ekologická vozidla, což povede ke zvýšení nákladů na tato vozidla, a může ve svém důsledku vést ke zvýšení znečištění ovzduší v Izraeli. Podle přehledu se sazba daně z nákupu u hybridních automobilů, které v současné době dosahují 30 % (výhoda, která není dána velkým luxusním hybridním modelům), bude postupně zvyšovat od příštího roku a v roce 2022 by se rovnala běžné kupní dani (ve výši 83%) uvalené na nehybridní automobily. Daňový úřad Izraele se obává, že dovozci se budou snažit provést změny v dokumentech, aby získali vyšší osvobození od daně. Nebude to bránit dovozu evropských automobilů, ale tento proces bude mnohem těžkopádnější a samozřejmě dražší.


  • Země: IL – Izrael
  • Datum zveřejnění: 19.06.2019

Zdroj: www.calcalist.co.il
Zpracoval tým pracovníků zahraniční kanceláře agentury CzechTrade Izrael.

Souborové přílohy

• Teritorium: Asie | Izrael | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme