Změny u registrací pro vývoz potravin a zemědělských produktů do Číny

Nové GAIN reporty amerického ministerstva zemědělství se věnují změnám v implementaci vyhlášky Generální správy cel Číny (GACC) o povinné registraci zahraničních producentů potravin pro vývoz do Číny.

Upozorňují exportéry potravin a zemědělských produktů, které dle čínské kategorizace spadají mezi nízkorizikové a nevyžadují doporučení domácích dozorových orgánů, na skutečnost, že výrobní podnik musí mít před vypravením zboží do Číny dokončenou svou registraci.

Ilustrační fotografie

U zboží, které je odesláno ještě před dokončením registrace podniku, hrozí jeho zadržení na čínské celnici. V případě osmnácti rizikových kategorií vyžadujících doporučení domácího dozorového orgánu má dokonce platit, že do Číny může být vyvezeno pouze zboží vyprodukované až po udělení registrace.

Zároveň také klesá ochota čínských celních úřadů smírně řešit možné spory vyplývající z vyhlášky č. 248, pokud již zboží dorazilo do čínských přístavů.

ExportMag.cz: Čipy a jízdní kola. V čem ještě exceluje malý velký Tchaj-wan?

Zahraniční producenti rizikových potravin a zemědělských produktů s tradičním vývozem do Číny, jejichž registrace byla se vstupem vyhlášky v platnost zprostředkována přímo GACC, jsou urgováni, aby do 30. června 2023 v celním systému CIFER doplnili ke svým registracím chybějící informace. Podnikům, které tak neučiní, hrozí zadržení zásilek na čínských celnicích. Vyplývá to ze sdělení zaslaného čínskými celními úřady místním importérům.

Autor: Ondřej Plaček, zemědělský diplomat velvyslanectví ČR v Pekingu. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

• Teritorium: Asie | Čína | Zahraničí

Doporučujeme