Změny v systému vybírání elektronického mýta v Maďarsku v roce 2019

Společnost National Toll Payment Services (NTPS) Plc. v rámci systému HU-GO, který umožňuje platbu mýtného nákladních motorových vozidel přesahujících maximální přípustnou celkovou hmotnost 3,5 tuny, spustila rozvojový program, jehož cílem je kontrola uvedení nesprávného zařazení do environmentální třídy a prostřednictvím toho rozvoj kontroly a modernizace vybírání mýtného.Jednotlivé prvky komplexního programu budou zaváděny průběžně a postupně, související opatření mohou nastat v plném rozsahu nejdříve v druhé polovině roku 2019. V prvním okruhu proběhne zavedení jednotné a kontrolované databáze environmentální kategorie nákladních motorových vozidel, pak bude následovat automatické a elektronické zavádění, respektive kontrola environmentálního zařazení, které bude doplňkem metody kontroly zastavením na místě organizacemi určenými ke kontrole mýtného.

V současnosti v rámci programu probíhá etapa nahrávání dat. Na stránce HU-Go má od prosince 2018 každý uživatel možnost k uvedení nových typů registračních údajů (typ vozidla, rok výroby, číslo podvozku, osvědčení o registraci). Od 3. února 2019 budou muset tyto informace povinně uvést v systému HU-GO klienti kteří registrují vozidlo se zahraniční poznávací značkou, nebo kteří modifikují údaje již zaregistrovaného vozidla. Později bude nutné nahrání uskutečnit v případě každého takového klienta HU-GO, kde požadované údaje nejsou k dispozici vhodným způsobem. O tom budeme uživatele také v předstihu informovat.

Informace požadované v rámci  záznamu dat jsou potřebné pro potvrzení správnosti environmentálního zařazení. Zatímco u vozidel se zahraniční poznávací značkou se tyto informace do systému HU-GO dostanou prostřednictvím nahrání uživatelem , u vozidel s maďarským evidenčním číslem v rámci tohoto procesu poskytne pomoc centrální použití veřejné databáze ověřených evidenčních údajů vozidel v Maďarsku. U nákladních vozidel se zahraniční poznávací značkou je povinnost nahrání z toho důvodu, že mezi jednotlivými oficiálními evidencemi vozidel jednotlivých zemí není celkové propojení.

Po potvrzení nahraných dat prostřednictvím NTPS Plc. nové přísnější kontroly  správnosti environmentálních zařazení  může být v Maďarsku spuštěny nejdříve v druhé polovině roku 2019. V tom případě, za současného udělení pokuty, chybně uvedené zařazení do environmentální kategorie systém HU-GO za současného informování klienta automaticky opraví, nebo v případě klientů, kteří nesplnili svou povinnost nahrání dat pro dotyčné vozidlo – v souladu se směrnicí Eurovignette – nařídí úhradu mýtného podle nejhorší environmentální kategorie v takovém případě klient hradí mýtné na základě nejhorší environmentální kategorie, dokud v souvislosti s dotyčným nákladním motorovým vozidlem nesplní svou povinnost nahrání správných údajů.

Cílem NTPS Plc. je to, aby – na základě principu „kdo znečišťuje, ten platí“ – přispěl k zmírnění zatížení životního prostředí, způsobeného nákladními vozidly. Zavedením služby centrálního nastavení environmentální třídy se mohou snížit případy pomýlení  kategorie, které končí kumulovanou pokutou. Výsledkem tohoto kroku se stane vybírání mýtného přesnějším, může být méně zneužití v souvislosti s přiznáním environmentálních kategorií. Toto opatření posiluje čestnou konkurenci v rámci přepravního trhu a účastníky  tohoto odvětví ještě více podporuje k dodržování právních předpisů.

Kontrolu zařazení do třídy ochrany životního prostředí ve smyslu regulace evropské unie a mezinárodní praxe určují i maďarské právní předpisy. NTPS Plc. v rámci přípravy v každém případě poskytuje pro přepravce k seznámení se  s používáním nových opatření a služeb vhodnou toleranční dobu a možnost předem se připravit.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Budapešti (Maďarsko).

• Teritorium: Evropa | Maďarsko | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme