Značku Česká kvalita může nově používat 14 organizací

I letos společnost držitelů značky Česká kvalita přivítala nové členy. Potvrzení o kvalitním výrobku či službě může nově používat čtrnáct organizací zapojených do Národního programu Česká kvalita.

Certifikáty jim na Ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO) u příležitosti slavnostní akce Den s Českou kvalitou předal předseda Rady kvality ČR a náměstek ministra Eduard Muřický.

Den s Českou kvalitou. Foto: MPO

Národní program Česká kvalita v současné době zahrnuje 22 různých značek. Kvalitu každého produktu, který se uchází o jednotlivá ocenění ověřují nezávislí experti a kritéria hodnocení jsou velmi náročná. Poté, co se subjekt stane držitelem osvědčení ke značce Česká kvalita, jakost oceněného produktu se průběžně ověřuje, stejně jako spokojenost zákazníků s daným výrobkem či službou.

Podpora Národního Programu Česká kvalita ze strany Rady kvality ČR dnes tvoří 40 % jejího rozpočtu. Nakolik je tato podpora efektivně využita záleží na úzké spolupráci všech zainteresovaných stran a tímto směrem se dál hodláme ubírat.

Eduard Muřický, předseda Rady kvality ČR

Den s Českou kvalitou je součástí tradičního pojetí listopadu jako měsíce kvality. Pravidelně se na podzim koná řada odborných akcí, seminářů či konferencí, které připravilo MPO společně s Radou kvality ČR a dalšími partnery. Každoročním vyvrcholením je slavnostní předání Národních cen ČR. Výsledky ročníku 2022 budou zveřejněny a ceny slavnostně předány 23. listopadu ve Skleněném sále v Ministerstvu průmyslu a obchodu.

„Národní program Česká kvalita má své jasně určené místo na stránkách Oficiálního portálu Rady kvality ČR, ve spolupráci se sekretariátem a řídícím výborem Programu se daří zkvalitňovat jeho prezentaci a to nejen na stránkách portálu, ale i pomocí dalších marketingových nástrojů,“ řekl 1. místopředseda Rady kvality ČR Pavel Vinkler.

„Věřím, že dnešní slavnostní den a další propagační akce, které budou v příštích týdnech a měsících následovat, účinně zviditelní téma kvality a napomohou ke zvyšování vnímání značek kvality přijatých do Národního programu, jak mezi spotřebiteli, tak mezi výrobci a poskytovateli služeb včetně malých a středních podniků,“ dodává k tomu Libor Dupal, předseda Řídicího výboru Národního programu Česká kvalita.

Noví držitelé osvědčení ke značce Česká kvalita

Česká kvalita: Ekologicky šetrný výrobek

Česká kvalita: Osvědčeno pro stavbu

Česká kvalita: Značka kvality v sociálních službách

Česká kvalita: Prověřená veřejně prospěšná organizace

Česká kvalita: Zdravotně nezávadná obuv – bota pro Vaše dítě „Žirafa“

  • Konsorcium T+M s. r. o. – oceněný výrobek: Kolekce dětské usňové celoroční vycházkové obuvi značky KTR
  • V+J Obuv s. r. o. – oceněný výrobek: Kolekce dětské usňové vycházkové obuvi letní a celoroční značky Froddo

Česká kvalita: CZECH MADE

  • KRPA FORM, a. s. – oceněný výrobek: Tiskopisy pro výpočetní techniku KRPA FORM

Česká kvalita: ITC Certifikovaná kvalita

Česká kvalita: Hřiště-sportoviště-tělocvična – Ověřený provoz 

Česká kvalita: QZ Zaručená kvalita

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme