Známe vítěze inovační soutěže projektu D-CARE

Dne 21. června 2022 měla široká veřejnost možnost seznámit se s projekty finalistů mezinárodní soutěže inovačních nápadů pro oblast sociálních služeb.

V rámci online akce Transnational Smart Care networking and Co-Creation Event byli účastníci seznámeni se zajímavými a průkopnickými řešeními vítězů inovační soutěže. Současně byl dán prostor pro výměnu zkušeností s výjimečnou sítí aktérů v oblasti péče a zdraví.

Ilustrační fotografie

Soutěž byla vyhlášena v lednu 2022 v 8 zemích podunajského regionu: v České republice, Rumunsku, Maďarsku, Slovinsku, Bosně a Hercegovině, Bulharsku, Rakousku a Německu. Za Českou republiku soutěž spoluorganizovali partneři projektu D-CARE: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Dobrovolnické centrum, z. s.

„Hledali jsme inovativní řešení a angažované jednotlivce, start-upy či firmy, které se zabývají inteligentními řešeními problémů v oblasti zdraví a péče. Do 31. 1. 2022 se do inovační soutěže přihlásilo osm organizací z Maďarska, Rakouska, Bulharska a České republiky se zájmem uspět a v budoucnu pilotovat svá chytrá řešení v regionu Ústí nad Labem,“ popisuje Mgr. Lenka Vonka Černá, ředitelka Dobrovolnického centra, z. s.

Poskytovatelé sociálních služeb se zaměřením na seniory a s působností zejména v Ústeckém kraji tak měli možnost definovat problémové okruhy a k nim následně najít vhodná inovativní řešení využitelná v českých podmínkách. Na druhé straně vítěz získá možnost navrhovaný produkt dotvořit a testovat ve spolupráci s regionálními aktéry.

„Mimořádně cenným benefitem pro fázi testování a validace produktu je přístup k cílovým skupinám – poskytovatelům péče a uživatelům služby a expertní konzultace v procesu spoluvytváření (tzv. co-creation),“ přibližuje Ing. Tomáš Siviček, PhD., který v projektu vede tým z UJEP. Kromě toho výherce získává možnost využít označení a logo D-Care Innovation Prize Winner 2022 pro komunikační a propagační účely.

Ilustrační fotografie

Porota složená ze zástupců občanského i neziskového sektoru, poskytovatelů sociální péče a zástupců businessu se usnesla na vítězném chytrém řešení bulharské společnosti Sciteco21 nazvané All Care Alerts.

Al Care Alerts umožní bezpečný společenský život lidem se zrakovým postižením. Jeho využití sníží případné pocity osamělosti či uzavřenosti a na druhou stranu zvýší životní komfort této skupiny obyvatel.

Technologie propojuje kamerový systém s prvky umělé inteligence (AI). Lidem se zrakovým postižením umožní žít v samostatné domácnosti bezpečněji. Po zazvonění u dveří AI hlasem popíše návštěvníky (věk, pohlaví a počet lidí). Klient se sám rozhodne, zda takovou návštěvu pomocí vzdáleného otevírání dveří vpustí do svého domova či nikoli.

„Al Care Alerts má potenciál budoucího využití v podmínkách České republiky. Během Co-Creation procesu, který sestával ze 3 online workshopů pořádaných v dubnu s tematickými okruhy: jobs to be done, bariéry vstupu na trh a storytelling, se na tom shodli stakeholdeři a partneři, kteří dali společnosti Scitecto21 zpětnou vazbu a podněty k budoucí implementaci chytrého řešení Al Care Alerts v České republice,“ doplňuje koordinátorka inovační výzvy, Mgr. Jiřina Písková

Ilustrační fotografie

Transnational Smart Care networking and Co-Creation Event se uskutečnil online. Širší veřejnost se seznámila se zajímavými a průkopnickými řešeními vítězů inovační soutěže a měla zde možnost využít výměny zkušeností s výjimečnou sítí aktérů v oblasti péče a zdraví z osmi evropských zemí.

„V září se pak uskuteční poslední validační workshop s vítěznou společností Scitecto21 nad vypracovaným business model canvas, který finalizuje budoucí uplatnění chytrého řešení All care Alert v České republice,“ uzavírá Mgr. Jiřina Písková za tým D-CARE Česká republika.

Cílem projektu D-Care je zvýšit povědomí o inovacích v sociálních službách a vytvoření podmínek pro tvorbu tzv. chytré péče, která umožní lépe reagovat na výzvy spojené se stárnutím populace při zvyšování efektivnosti, úrovně poskytovaných služeb a kvality života.

Více informací k inovační soutěži a projektu D-Care lze najít na webu Interreg Danube Transnational Programme.

Redakčně upravená tisková zpráva Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

• Teritorium: Česká republika | Ústecký kraj
• Témata: Inovace a startupy
• Oblasti podnikání: Zdravotní a sociální služby

Doporučujeme