Za zneužívání trhu v EU budou přísnější tresty, Brusel stanovil postihy pro firmy

Současná pravidla na obranu proti zneužívání trhu se rozšiřují tak, aby zahrnovala i zneužití trhu prostřednictvím platforem pro elektronické obchodování, které se v posledních letech vyskytuje ve stále větší míře.Návrh nařízení o zneužívání trhu EU formálně schválila Evropská rada, stejně jako návrh směrnice o trestněprávním postihu za zneužívání trhu. Evropský parlament se pro nařízení vyslovil již v loňském roce a směrnici podpořil na plenárním zasedání letos v únoru.

„Hlasování vysílá silný signál o nulové toleranci všem, kteří zneužívají informace v obchodním styku či manipulují s trhem. Je důkazem závazku EU ochraňovat důvěryhodnost jejích finančních trhů a odrazovat zločince, kteří chtějí vydělávat na manipulaci s informacemi. Správní orgány nyní získávají větší pravomoc vyšetřovat zneužívání trhu a budou moci ukládat pokuty až do výše milionů eur. Osobám, kterým se prokáže vina za zneužívání trhu, bude navíc hrozit vězení v celé Unii. Od právních předpisů teď musíme přikročit k činům. Členské státy by měly uvést tato nová pravidla rychle do praxe, aby se zločinci neměli v Evropě kde skrývat,“ uvedli Viviane Redingová, místopředsedkyně Komise a komisařka EU pro spravedlnost, a Michel Barnier, komisař EU pro vnitřní trh a služby.

Nařízení a směrnici nejprve podepíšou předsedové Evropského parlamentu a Rady a pravděpodobně v červnu budou zveřejněny v Úředním věstníku. Komise pak bude mít dva roky na schválení prováděcích opatření k nařízení a ve stejné lhůtě musí členské státy zapracovat směrnici do svého práva.

Co znamená přijetí nařízení:

  • Stávající pravidla bránící zneužívání trhu se rozšiřují tak, aby zahrnovala i zneužití trhu prostřednictvím platforem pro elektronické obchodování, které se v posledních letech vyskytuje ve stále větší míře.
  • Nekalé strategie ve formě vysokofrekvenčního obchodování budou jednoznačně zakázány.
  • Osoby manipulující s ukazateli, jako je sazba LIBOR, budou vinny zneužíváním trhu a budou jim uděleny vysoké pokuty.
  • Bude zakázáno jak zneužívání komoditních trhů, tak souvisejících trhů s deriváty a posílí se spolupráce mezi regulačními orgány pro oblast financí a komodit.
  • Oproti dnešku se zvýší odrazující účinek právních předpisů, protože bude možné uložit pokuty ve výši nejméně trojnásobku zisku ze zneužití trhu a v případě společností ve výši nejméně 15 % obratu. Členské státy ale mohou přijmout přísnější normy.

Co znamená přijetí směrnice:

  • EU bude mít společné definice trestných činů souvisejících se zneužíváním trhu, například zneužití informací v obchodním styku, nedovolené zpřístupnění informací a manipulace s trhem.
  • Vznikne společný soubor trestních sankcí, včetně pokut a odnětí svobody alespoň na čtyři roky za obchodování zasvěcených osob či manipulace s trhem a dva roky za neoprávněné zveřejnění důvěrných informací.
  • Právnické osoby ponesou odpovědnost za zneužívání trhu.
  • Členské státy zajistí soudní příslušnost pro tyto trestné činy, dojde-li k nim na jejich území, nebo bude-li pachatel jejich státním příslušníkem.
  • Členské státy zajistí, aby soudní a donucovací orgány, které se těmito nadmíru složitými případy zabývají, byly dobře připraveny.

Doporučujeme