Zpráva Komise: EU se na poli mezinárodního obchodu daří

Obchodní dohody, které jménem členských států uzavírá EU, jsou úspěšné. Evropské komisi se podařilo odbourat celkem 33 obchodních překážek ve 22 partnerských zemích.

Vývoz z EU se za loňský rok zvýšil o 5,4 miliardy eur a obchod se zeměmi, se kterými má EU uzavřené dohody, se propadl během pandemie covidu-19 méně než u ostatních. Největší podíl mají obchod se Švýcarskem (21 %), Tureckem (11,3 %) a Japonskem (9,4 %).

Díky účinnému provádění a prosazování obchodních dohod EU a pravidel mezinárodního obchodu se vývoz z EU v roce 2020 zvýšil o 5,4 miliardy eur. Hmatatelné výsledky sahají od odstranění obchodních překážek přes řešení nekalých obchodních praktik až po přijetí opatření v oblasti obchodu a udržitelného rozvoje. V uplynulém roce Komise rovněž vypracovala další právní nástroje k posílení schopnosti EU bránit své klíčové zájmy a chránit svou otevřenou strategickou autonomii.

Dnes byla zveřejněna první konsolidovaná výroční zpráva Komise o provádění a prosazování obchodních dohod EU, která popisuje opatření, jež Komise v úzké spolupráci s podniky EU, členskými státy a zúčastněnými stranami přijala s cílem zachovat otevřenost trhů a zajistit, aby obchodní partneři EU plnili své závazky. Zpráva se věnuje čtyřem prioritním oblastem: 1) důsledné využívání možností, které nabízejí obchodní dohody EU, 2) podpora využívání obchodních dohod malými podniky, 3) řešení obchodních překážek, 4) prosazování obchodních závazků prostřednictvím řešení sporů.

Graf kam EU země vyváží ©EC
Zdroj: Evropská komise

Výkonný místopředseda a komisař pro obchod Valdis Dombrovskis k tomu uvedl: „Smyslem asertivní obchodní politiky je dbát na to, aby naši partneři plnili své mezinárodní závazky a aby v tomto procesu byla zajištěna přímá podpora evropských podniků a pracovních míst. Jak ukazuje tato zpráva, v obou oblastech dosahujeme skutečného pokroku. Nyní máme vrchního úředníka pro dodržování obchodních dohod EU, jenž má za úkol pozorně dohlížet na prosazování a provádění těchto dohod a který se stará o to, aby z nich naše malé a střední podniky, jež jsou páteří evropského hospodářství, získaly maximum. Brzy předložíme návrhy na další obranu našich obchodních zájmů prostřednictvím nového protinátlakového nástroje.“

Opatření Komise i v minulém roce nadále přispívala k usnadňování vývozu z EU a obraně klíčových zájmů EU:

  • Komise odstranila 33 obchodních překážek ve 22 partnerských zemích.
  • Vývoz evropských společností v roce 2020 byl o 4 miliardy eur vyšší, než by činil bez odstranění překážek v posledních pěti letech.
  • Komise spustila úspěšnou online platformu Access2Markets, která poskytuje zásadní podporu 584 000 malým a středním podnikům, tak aby mohly snadněji a rychleji vyvážet. V uplynulém roce měly podniky velký zájem o jasné a praktické informace o tom, jak obchodovat za hranicemi EU. Za pouhý rok platformu využilo více než 1,5 milionu návštěvníků.
  • Jednotné kontaktní místo pro podávání stížností zřízené v listopadu 2020 změnilo způsob, jakým mohou podniky a zúčastněné strany upozornit Komisi na obchodní překážky nebo porušování závazků v oblasti obchodu a udržitelného rozvoje ze strany partnerských zemí. Výsledkem je již 29 formálních stížností, které Komise prošetřuje.
  • Komise dosáhla pokroku v několika případech při řešení sporů, včetně sporů týkajících se pracovních práv, a to buď v rámci WTO, nebo v rámci obchodních dohod EU. Mezi dotyčné obchodní partnery a odvětví patří Turecko a farmaceutické výrobky, Indonésie a suroviny a Ukrajina a dřevo. V lednu 2021 se Komise prosadila ve svém prvním dvoustranném sporu týkajícím se otázek pracovních práv v obchodní dohodě mezi EU a Jižní Koreou, což přimělo Jižní Koreu k přijetí opatření k ratifikaci a provádění důležitých úmluv Mezinárodní organizace práce na ochranu práv pracovníků.

Komise v minulém roce rovněž podnikla rozhodné kroky k prosazování svých práv a důrazněji hájila své hodnoty s cílem lépe bránit své zájmy. Dokončuje rovněž důležité právní předpisy pro další posílení prosazování a provádění:

  • Nový mechanismus prověřování přímých zahraničních investic, který je v platnosti od října 2020, umožňuje členským státům EU a Komisi dozvědět se o transakcích, spolupracovat a koordinovat svá opatření týkající se těchto zahraničních investic. Členské státy mohou rovněž sdílet stanoviska k možnému dopadu investic, které se uskutečňují v jiném členském státě, na bezpečnost anebo veřejný pořádek na svém území. Komise může učinit totéž, pokud se domnívá, že jednotlivé investice mohou mít vliv na bezpečnost nebo veřejný pořádek ve více členských státech, nebo pokud mohou z důvodu bezpečnosti nebo veřejného pořádku ovlivnit projekty nebo programy v zájmu Unie.
  • V září 2021 vstoupila v platnost aktualizovaná pravidla EU pro kontrolu vývozu. Nový rámec posiluje naši schopnost kontrolovat vývoz technologií dvojího užití a poskytuje Unii v tomto ohledu větší autonomii.
  • Komise připravuje legislativní návrh nového protinátlakového nástroje, který EU umožní reagovat na pokusy jiných zemí nutit EU nebo její země k politickým změnám.
  • Komise navrhla nástroj pro mezinárodní zadávání veřejných zakázek, který pomůže zajistit rovné podmínky na celosvětovém trhu veřejných zakázek. V současné době o návrhu jedná Evropský parlament a Rada.
  • Podobně se pracuje na novém nástroji, který řeší možné rušivé účinky zahraničních subvencí na jednotném trhu. Nový nástroj je navržen tak, aby účinně řešil zahraniční subvence, které narušují jednotný trh a rovné podmínky na něm v jakékoli situaci na trhu.

• Teritorium: Evropa

Doporučujeme