Zpráva o ochraně a prosazování práv duševního vlastnictví ve třetích zemích (2023)

Evropská komise zveřejnila zprávu o ochraně a prosazování práv duševního vlastnictví ve třetích zemích. Zpráva identifikuje země mimo Evropskou unii, v nichž stav ochrany a prosazování práv duševního vlastnictví vyvolává největší obavy, a aktualizuje stávajícího seznam prioritních zemí Komise.

Výsledky zprávy ukazují, že Čína zůstává pro EU zemí s nejvyšší prioritou 1, zatímco Indie a Turecko zůstávají zeměmi s prioritou 2. Argentina, Brazílie, Ekvádor, Indonésie, Malajsie, Nigérie, Saúdská Arábie a Thajsko zůstávají zeměmi s prioritou 3.

Ilustrační fotografie

Cílem zprávy je umožnit držitelům práv, zejména malým a středním podnikům, získat povědomí na základě výzkumu o možných rizicích pro jejich duševní vlastnictví při podnikání v prioritních zemích. Je také užitečným zdrojem informací pro orgány ve třetích zemích. Zpráva o třetích zemích je součástí úsilí Evropské komise o posílení ochrany a prosazování práv duševního vlastnictví ve třetích zemích.

Nezákonný obchod s padělky zůstává vážným rizikem pro moderní, otevřené a globalizované ekonomiky. Podle společné Studie o celosvětovém obchodu s padělky, kterou vypracovaly Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) (červen 2021), představovalo padělané a pirátské zboží v roce 2019 až 2,5 % světového obchodu a dosáhlo objemu 119 miliard eur, v dovozu do EU se jednalo o podíl 5,8 %.

Kromě těchto problémů zpráva poukazuje také na nedostatky související s:

  • nuceným přenosem technologií
  • nízkou úrovní ochrany obchodního tajemství
  • nevyřízenými registracemi patentů a ochranných známek
  • restriktivními kritérii patentovatelnosti
  • obavami ohledně regulačních údajů
  • neúčinnou kolektivní správou práv
  • nedostatky v ochraně odrůd rostlin a zeměpisných označení

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby

Doporučujeme