Zpráva zhodnotila práci Zelené linky pro export za rok 2020

Zelená linka pro export zodpověděla v roce 2020 přibližně 300 dotazů týkajících se zahraničního obchodu.

Zelená linka pro export v roce 2020 naplnila své poslání a stala se spolehlivým prvním bodem kontaktu pro exportéry, kteří se v obtížném roce 2020 setkávali s mnoha překážkami.

V agendě brexitu, ruských sankcích a zejména covidových omezeních dokázali pracovníci a pracovnice Zelené linky poskytovat nejaktuálnější informace. Při vyřizování dotazů spolupracuje s řadou státních či nestátních subjektů. Patří mezi ně například Česká agentura na podporu exportu CzechTrade, Klientské centrum pro export, Agentura na podporu podnikání a investic CzechInvest, pracovníci českých zastupitelských úřadů v zahraničí, Celní správa, Enterprise Europe Network, Finanční správa a další.

Linka je v provozu každý pracovní den od 9:00 do 17:00, a to buď prostřednictvím bezplatné telefonní linky 800 133 331 nebo prostřednictvím e-mailových adres export@mpo.cz a info@czechtrade.cz.

Intenzita dotazů za rok 2020 měla oproti předcházejícímu roku (640 dotazů) klesající charakter. Bylo tomu tak zejména kvůli značně nejisté situaci a omezením pro české vývozce způsobených celosvětovou pandemií koronaviru.

Stejně jako v minulém roce byl podíl dotazů ve formě e-mailů nepatrně vyšší. ZLPE se i v roce 2020 stala významným poskytovatelem informací a nově působila i jako brexit linka, přičemž v této oblasti byl zaznamenán rostoucí počet dotazů.

Mezi důležité aktivity s ohledem na proběhnuvší koronavirovou krizi, ke kterým se pracovnice ZLPE připojily, patřila práce na lince 1212 a pomoc s žádostmi v rámci COVID – Nájemné I a II. Všechny příchozí dotazy byly srozumitelně, efektivně a zejména rychle vyřízeny, a to za pomoci znalostní báze linky a institucí státní správy.

Výroční správa o veřejné diplomacii za rok 2020

• Teritorium: Česká republika | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Obchod

Doporučujeme