Zpřísněná pravidla pro cestování do Německa a spuštění digitální registrace

Německá vláda a spolkové země žádají, aby lidé cestovali pouze v nezbytných případech. Turistické cesty po a do Německa nejsou možné. Lidé by neměli cestovat ani za účelem návštěvy příbuzných.

V neděli 8. 11. 2020 byla spuštěna elektronická registrace cestujících přijíždějících do Německa z rizikových zemí, tj. včetně ČR.

Povinná elektronická registrace cestujících se nevztahuje pouze na:

  • osoby, které pouze projely rizikovou oblastí,
  • osoby z rizikových oblastí, které Německem pouze projíždějí,
  • osoby, které pobývaly v rámci příhraničního styku v rizikové oblasti kratší dobu než 24 hodin,
  • osoby, které v rámci příhraničního styku cestují na území Německa na dobu kratší než 24 hodin,
  • osoby přepravující přeshraničně cestující nebo zboží a to buď v rámci silniční, železniční, lodní nebo letecké přepravy.

Ostatní cestující se musí registrovat a vytisknout si potvrzení o elektronické registraci, které na vyžádání předloží policii v případě namátkové kontroly.

Od 9. 11. 2020 platí, že každý, kdo se nacházel posledních 10 dní v rizikové oblasti, musí po příjezdu zůstat 10 dní v karanténě a musí se ohlásit na příslušném okresním úřadě. Teprve po pěti dnech je možné se nechat otestovat. V případě negativního výsledku může být karanténa ukončena. Výjimky naleznete na webu MZV ČR.

Od 2. 11. 2020 není možné ubytování v hotelových zařízeních v případě turistických cest. Ubytování v hotelových zařízeních je možné pouze v případě pracovních/služebních cest nebo v případě existence jiného závažného důvodu.

Další informace a výjimky z karanténích opatření naleznete na webových stránkách Zastupitelského úřadu ČR v Berlíně.

Informace k Bavorsku:

Od 9. 11. do 30. 11. 2020 ruší Bavorsko pro občany ČR výjimku pro cestování pouze s negativním testem. Nově bude povinná 10denní karanténa, kterou lze po 5 dnech ukončit negativním testem. Výjimky z karantény mají osoby:

  • tranzitující osoby,
  • osoby, které se zdrží v Bavorsku méně než 72 hod. a mají jeden z následujících důvodů k cestě: návštěva příbuzných prvního stupně, návštěva manžela nebo životního partnera, střídavá péče,
  • dále osoby, které se profesionálně věnují transportu osob a zboží po zemi, vodě, nebo letecky.

Povinnost testu bude nově pro osoby z okruhu, které dříve testy mít nemusely (zdravotní a sociální péče, veřejný pořádek, studenti a učni), které zároveň zůstávají v Bavorsku déle než 72 hodin.

Pravidla pro pendlery zůstávají nadále stejná, tj. pravidelné testování jednou za kalendářní týden. Nově je s platností od 9. 11. 2020 dovolen malý příhraniční styk do 24 hodin. Další informace na webových stránkách Generálního konzulátu ČR v Mnichově.

Informace k Sasku:

Dle Saské ochranné vyhlášky (Corona-Schutz-Verordnung §1 odst. 3) se naléhavě doporučuje zdržet se všech soukromých cest a návštěv, a to i návštěv příbuzných, pokud to není zcela nezbytné. Toto platí jak pro blízké cesty, tak i pro vzdálenější turistické výlety. Nová vyhláška platí od 2. do 30. 11. 2020.

Osoby, které přijíždějí do Saska ze zahraničí a v posledních deseti dnech se v libovolnou chvíli zdržovaly v rizikové oblasti (podle zařazení Institutu Roberta Kocha), se musí neprodleně na dobu 10 dnů (dříve 14 dnů) po svém přicestování zdržovat stále ve svém bytě. Domácí karanténa může být ukončena nejdříve po 5 dnech negativním testem na koronavirus. Testování může být provedeno nejdříve pět dní po příjezdu.

S účinností od 17. 11. 2020 byla zkrácena doba možnosti přicestovat na krátký pobyt, a sice z 24 na 12 hodin. Současně je omezen i účel cesty – její důvod již explicitně nemá být nákup nebo soukromá účast na kulturní, sportovní nebo jiné volnočasové akci nebo veřejné slavnosti.

Další informace naleznete na webových stránkách Generálního konzulátu ČR v Drážďanech.

• Teritorium: Německo
• Témata: Koronavirus svět

Doporučujeme