Zpřísnění fytosanitárních podmínek pro vstup výrobků do Brazílie v rámci turistiky

Brazilské Ministerstva zemědělství vydalo novou vyhlášku, která upravuje seznam pro dovoz povolených produktů živočišného a rostlinného původu na brazilské území v rámci vstupu turistů. Jedná se o normu, která stanovuje dovoz výrobků, které si do Brazílie přivážejí turisté za účelem vlastní spotřeby a nikoliv k obchodním účelům.Přehled:

 • Článek 1: Ustavují se tímto podmínky pro vstup na území Brazílie pro výrobky živočišného původu v zavazadlech turistů pro vlastní spotřebu a bez záměru obchodovat s nimi.
 • Článek 2: Cestovatel je povinen deklarovat každý výrobek živočišného původu, který dováží do Brazílie, prostřednictvím „Declaração Electrónica de Bens do Viajante“, který je dostupný na webové stránce.
 • Článek 3: Výrobek musí být zabalen v a předložen v původním obalu z výroby.
 • Článek 4: Označení a popis složení výrobku musí být čitelné a v portugalštině nebo v jednom z oficiálních jazyků WTO (španělština, angličtina, francouzština) tak, aby bylo možno identifikovat:
  • původ
  • druh a složení
  • fytosanitární orgán země původu
  • § 1: Výrobky, kterých se týká Článek 1, budou zveřejněny pod názvem „Seznam výrobků schválených ke vstupu v zavazadlech cestujících“ („lista de mercadorias autorizadas para ingresso em bagagem de viajantes“), který se nachází na webové stránce Ministerstva zemědělství BFR
  • § 2: Seznam popsaný v § 1 může kdykoliv změněn v návaznosti na vývoj fytosanitárních okolností.
 • Článek 5: Je zakázán vstup jakéhokoliv výrobku typu rukodělného nebo domácího v syrovém stavu nebo, který obsahuje ingredience živočišného původu.
 • Článek 6: Systém mezinárodního fytosanitárního dohledu (O Sistema de Vigilância Agropecuária Internacional) zajistí zveřejnění obsahu této vyhlášky pro turisty ze zahraničí.
 • Odstavec společný: V zájmu řádného splnění obsahu této vyhlášky budou brazilské fytosanitární orgány spolupracovat s orgány letišť, přístavů a na všech hraničních přechodech.
 • Článek 7: Výrobky, které budou zadrženy, protože neodpovídají podmínkám této vyhlášky, budou zadrženy a zničeny se současnou aplikací dalších příslušných sankcí.
 • Článek 8: Tato vyhláška zrušuje platnost vyhlášky N° 11 z 10. května 2016.
 • Článek 9: Tato vyhláška vstupuje v platnost datem jejího zveřejnění (9. 5. 2019).

Příklady produktů, věcí a zvířat, která nesmějí být dovezena podle nové vyhlášky do BFR:

 • Produtos apícolas (mel, cera, própolis, etc.) – včelí produkty (med, vosk, propolis atd.)
 • Frutas e hortaliças frescas – čerstvé ovoce a zelenina
 • Flores, plantas ou partes delas – květiny, rostliny a jejich části
 • Bulbos, sementes, mudas e estacas – hlízy, semena, sazenice a stonky 
 • Madeiras não tratadas – nezpracované dřevo
 • Agrotóxicos e afins – agro-toxické a podobné látky
 • Terras e substratos – zem a substráty
 • Insetos, caracóis, bactérias e fungos – hmyz, plži, mlži, bakterie a houby 
 • Material biológico para pesquisa científica – biologický materiál pro vědecký výzkum
 • Artesanato com produtos de origem vegetal ou animal não processados – rukodělné výrobky rostlinného nebo živočišného původu v nezpracovaném stavu
 • Produtos de origem animal destinados à ornamentação – výrobky živočišného původu určené k dekoračním účelům 
 • Amostras biológicas, sêmens, embriões de interesse veterinário – biologické vzorky, semeno a embrya z veterinární oblasti
 • Medicamentos e produtos de uso veterinário – veterinární léčiva 
 • Animais de companhia, domesticados e silvestres – zvířata držená jako domácí mazlíčci, ochočená i divoká
 • Espécies exóticas: peixes e pássaros ornamentais – exotická a okrasná zvířata, ryby i ptáci

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Brasílii (Brazílie): Autor: Ondřej Kašina, obchodní rada.

• Teritorium: Amerika | Brazílie | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme