Zřízení Agentury Evropské unie pro kosmický program (EUSPA) posouvá kosmický program EU na novou trajektorii

Dne 12. května 2021 se agentura oficiálně stala Agenturou Evropské unie pro kosmický program (EUSPA), což znamená začátek nové éry kosmického programu EU. Vznikla rozšířením organizace GSA sídlící v Praze.

Agentura EUSPA bude vycházet z odkazu Agentury pro evropský GNSS, přičemž přebírá další úkoly s cílem vytvořit ještě více příležitostí pro občany a hospodářství EU.

Co se mění?

Podle nového nařízení o kosmickém programu bude nyní mandát agentury EUSPA zahrnovat:

  • vyšší míru zodpovědnosti za programy Galileo a EGNOS včetně větší zodpovědnosti v rámci řízení operací a poskytování služeb,
  • bezpečnostní akreditaci pro všechny složky kosmického programu EU, provoz bezpečnostního střediska systému Galileo společně s provozní bezpečností,
  • koordinaci uživatelských aspektů programu družicové komunikace Evropské unie v rámci státní správy (GOVSATCOM) v úzké spolupráci s členskými státy a jinými zúčastněnými subjekty,
  • rozvoj navazujících trhů a podporu inovací založených na systémech Galileo a EGNOS, nyní včetně programu Copernicus, s využitím mechanismů financování, jako jsou Fundamental Elements a Horizont Evropa.

Evropská komise (EK) se může rovněž rozhodnout, že v budoucnu budou agentuře svěřeny další úkoly.

Vůbec první integrovaný kosmický program EU

„Naše hospodářství, společnost i bezpečnost stále větší měrou závisí na vesmíru. Evropa má před sebou neuvěřitelné příležitosti, které nesmí promarnit. Vytvořením agentury EUSPA Evropská unie dále zvýší návratnost investic, které občané EU vynakládají na kosmický program EU, tím, že dojde k posílení přínosu agentury v rámci priorit EU. Toho bude dosaženo především díky maximálnímu využití synergií mezi jednotlivými složkami programu, zejména v oblasti navigace, pozorování Země a zabezpečené komunikace, s cílem stimulovat inovace v rámci širokého spektra odvětví,“ uvedl výkonný ředitel agentury EUSPA Rodrigo da Costa.

„Nová agentura hraje klíčovou úlohu v zajišťování bezpečnostní akreditace všech složek kosmického programu EU. Ochota podstupovat přijatelné riziko v rámci jednotlivých složek programu je stěžejní pro bezpečnost, zabezpečení a autonomii Unie a jejích členských států. Členské státy, které společně plní funkci orgánu pro bezpečnostní akreditaci kosmického programu EU, tuto povinnost vykonávají kolektivně, aby byly splněny bezpečnostní požadavky pro všechny kosmické složky,“ poznamenal Bruno Vermeire, předseda orgánu pro bezpečnostní akreditaci agentury EUSPA.

Díky zásadnímu přispění agentury EUSPA zajistí nový kosmický program EU efektivnější přístup k rozvoji a využívání vesmírných zdrojů EU. Zaručí se tak kontinuita služeb a bezpečnost infrastruktury a systémů při současném zajištění prostředků k rozvoji úlohy EU v oblasti vesmíru. Tímto krokem se konsolidují stěžejní programy Galileo/EGNOS a Copernicus, podpoří se uskutečňování priorit EU, zejména Zelené dohody pro Evropu a digitální transformace, posílí se odolnost Evropy a bezpečnost evropských občanů a rovněž se otevřou nové příležitosti pro další iniciativy, jako je zabezpečená konektivita.

„Agentura EUSPA bude hrát klíčovou úlohu při zavádění kosmického programu EU a naplňování vesmírných ambicí EU,“ uzavírá výkonný ředitel nové Agentury Evropské unie pro kosmický program Rodrigo da Costa.

Redakčně upravená tisková zpráva agentury EUSPA

• Teritorium: Evropa | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Letecký průmysl | Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme