Zrušení karenční doby a zavedení eNeschopenky by se mohly odložit, říká komora

Vláda jako kompenzaci zaměstnavatelům za zrušení karenční doby přislíbila zavedení plně digitální, plošné eNeschopenky, díky které by byli zaměstnavatelé o dočasné pracovní neschopnosti svých zaměstnanců informováni v reálném čase. Oficiální vládní návrh eNeschopenky, označený v poslanecké sněmovně jako tisk 333, je ale podle zaměstnavatelů nedodělek.S ohledem na opakovaně deklarovaný nesouhlas podnikatelů a nepřipravenost praktických lékařů zavádět polotovar, který ztěžuje práci lékařům a zaměstnavatelům nic nepřináší, prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý dnes dopisem požádal předsedu vlády o společné posunutí účinnosti eNeschopenky a zrušení karenční doby na pozdější dobu, nejlépe na leden 2020 nebo 2021.

„Odklad účinnosti na začátek roku by zaměstnavatelé přivítali i proto, že je vždy vhodnější nastavovat nové informační systémy či měnit stávající k začátku nového účetního období, a nikoli v jeho průběhu. Pokud jde o plošné zapojení lékařů do systému eNeschopenky, doporučujeme využít zkušenosti se zaváděním eReceptů,“ uvedl Vladimír Dlouhý, podle něhož současný návrh eNeschopenky se snaží jen vyvolat mylnou iluzi, že vláda zrušení karenční doby vykompenzuje systémem pružného elektronického informování zaměstnavatelů o jejich zaměstnancích v pracovní neschopnosti.

Jedině pro všechny

Aby byl systém pro zaměstnavatele prakticky využitelný, musely by údaje v něm obsažené plošně pokrývat všechny nemocné zaměstnance, přičemž relevantní informace by měly přicházet k zaměstnavateli bez zbytečného prodlení a „samy“. Realita je však taková, že lékaři nebudou k 1. červenci 2019 technicky ani organizačně schopní vkládat do systému informace o všech nemocných.

Přes náznaky MPSV nebyl k tisku 333 předložen pozměňovací návrh, který by korigoval zcela nepřijatelnou původní ministerskou představu o až 8denním zpoždění při poskytování informací zaměstnavatelům. Klidu podnikatelům nepřidává ani zcela nepřehledná situace, když souběžně s klíčovou vládní novelou (tisk 333) legislativně „žije“ i starší, vládou formálně opuštěná novela týchž ustanovení stejného zákona o nemocenském pojištění (tisk 204).

Selhání ministryně

„Vzniklá situace je dokladem manažerského selhání ministryně Maláčové v hledání legislativního i technického řešení. Až se zdá, že by snad bylo nejjednodušší prostě stáhnout oba dva tisky z projednávání a posunout účinnost několika ustanovení zákoníku práce, protože již dnes platný zákon počítá s plošnou eNeschopenkou právě od 1. ledna 2020,“ poznamenává Dlouhý.

Hospodářská komora České republiky nesouhlasila a nesouhlasí se zrušením karenční lhůty. Třídenní karenční doba omezila zneužívání systému nemocenských dávek v ČR, snížila fiktivní nemocnost zaměstnanců.

Jestliže ke společnému odkladu účinnosti obou zákonů nedojde, nebude Hospodářská komora vyzývat své členy k nerespektování právního řádu, nebude jako odboráři vyhlašovat stávky ani jiné násilné akce. „Nicméně s dostatečným předstihem upozorňuje, že hned od 1. července 2019 vznikne prostor pro nepřehlednost a zmatečnost při zahajování pracovní neschopnosti, a tedy pro návrat k intenzivnímu zneužívání pracovní neschopnosti, které zaplatí napřímo sami zaměstnavatelé a potažmo i spoluzaměstnanci kolegů, parazitujících na návratu k někdejší praxi,“ dodal šéf Komory.

• Oblasti podnikání: Služby | Vzdělávání, lidské zdroje

Doporučujeme