Zrušení povinnosti negativního testu na covid-19 před cestou z České republiky do Řecka

V návaznosti na jednání předsedů vlád obou zemí Mitsotakise a Babiše zrušilo Řecko rozhodnutí ministrů zdravotnictví a infrastruktury a dopravy ze dne 11. 8. 2020 při vstupu do země prostřednictvím leteckého spojení s Českou republikou povinnost předložit negativní diagnózu na základě dokladu o negativním molekulárním PCR testu na covid-19, který byl proveden v průběhu posledních 72 hodin před příletem do Řecka. 

Tato povinnost nadále platí pro všechny cestující prostřednictvím leteckého spojení s Bulharskem, Rumunskem, Spojenými arabskými emiráty, Maltou, Švédskem, Belgií, Španělskem, Nizozemskem, Albánií a Severní Makedonií.

Pro všechny cestující do Řecka včetně českých občanů platí povinnost předložit při vstupu na řecké území QR kód obdržený po vyplnění PLF formuláře (další informace naleznete ve článku Řecko – možnosti cestování z/do ČR v souvislosti s covidem-19). Platný formulář PLF s QR kódem jsou povinné pro vstup do Řecka vždy bez ohledu na způsob dopravy a místo vstupu do země.

Všichni cestující přijíždějící do Řecka ze zbytných důvodů (např. turistika) po silnici (tedy přes hraniční přechod Promachonas na hranici s Bulharskem) mají z důvodu preventivních opatření na ochranu veřejného zdraví před dalším šířením covidu-19 na řeckém území nadále povinnost kromě QR kódu, který obdrží po vyplnění PLF formuláře předložit i lékařské potvrzení negativní diagnózy v anglickém jazyce s uvedením jména a příjmení a čísla cestovního dokladu, vystavené na základě dokladu o negativním molekulárním PCR testu na Covid-19, který byl proveden v průběhu posledních 72 hodin před vstupem do Řecka v akreditované laboratoři země původu nebo tranzitu. 

Obě potvrzení musí být v originále (v tištěné nebo elektronické formě). Vzor lékařského potvrzení, které doprovází výsledek testu – Medical Certificate (Lékařské potvrzení o výsledku testu PCR). Na děti narozené po 1. 1. 2011 včetně se povinnost mít negativní test nevztahuje.

Cestující mohou být a také často jsou při vstupu do Řecka (letiště, pozemní hraniční přechod, přístav) řeckými úřady na základě obdrženého QR kódu namátkově testováni na covid-19. Pokud se prokáže pozitivita na covid-19, jsou na dobu 14 dní umístěni do izolace v karanténním hotelu společně s jejich nejbližšími spolucestujícími.

Ministerstvo zahraničních věcí doporučuje českým občanům cestujícím do Řecka, aby sledovali webové stránky MZV a Velvyslanectví ČR v Athénách, kde jsou zveřejňovány aktualizované informace. Rovněž je doporučena registraci v systému DROZD.

• Teritorium: Řecko
• Témata: Koronavirus svět
• Oblasti podnikání: Cestovní ruch, volný čas

Doporučujeme