Zrušte EET, žádá část podnikatelů. Většina chce spíše důslednější kontroly

Podle zastánců elektronické evidence tržeb zůstal zákon na půli cesty. Zatím slouží spíše jako nástroj k šikaně poctivých podnikatelů ze strany úřadů, zatímco ti nepoctiví se většinou nemusejí kontrol obávat.

Odpůrci elektronické evidence tržeb začali další kolo války s technologií shromažďující informace o hotovostních platbách. Přišli s argumentem, že touto cestou unikají citlivá data podnikatelů zapojených do EET. Elektronická evidence je podle nich navržena nedbale a nesplňuje základní požadavky na bezpečnost.

„K údajům z EET se může dostat téměř každý. Pokud někdo chce, zjistí obraty jednotlivých provozoven, měsíční prodeje, prodeje ve dnech v týdnu i prodeje v hodinách i minutách,“ upozornil IT expert a dlouhodobý bojovník proti EET Boleslav Buzek.

Právě zmíněný obrat provozoven a další podobné údaje jsou podle obchodního zákoníku obchodním tajemstvím. EET je podle Boleslava Buzka v přímém rozporu s českým obchodním právem i obchodním právem euroatlantických zemí. Česká EET totiž ohrožuje nejen české živnostníky, ale také velké firmy i nadnárodní řetězce.

Nekalá výhoda?

„Dle vývoje obratu lze například vyčíst, ve kterém místě se lépe podniká, v jaké dny a jaké jsou sezónní výkyvy. Na základě těchto informací lze rozhodovat o významných investicích i o optimalizaci zásob v sezónních výkyvech a získat tím nekalou konkurenční výhodu,“ doplnil Boleslav Buzek.

Zástupci podnikatelů sdružení v Podnikatelských odborech i dalších uskupeních v této souvislosti vyzvali ministerstvo financí a premiéra Andreje Babiše k okamžitému rušení EET. K jejich výzvě se také připojili někteří poslanci ze stran, které EET odmítají od počátku. Finanční správa však podobná obvinění odmítá.  „V dosavadní historii Finanční správy nebyl zaznamenán žádný případ úniku dat, a to samozřejmě ani v souvislosti s EET, ani žádnou jinou agendou této instituce. K datům z EET má přístup pouze malá skupina analytiků s bezpečnostní prověrkou. V omezené míře pak mají k agregovaným datům přístup analytici, kteří běžně pracují s daty, a to nejen s těmi z EET,“ uvedl mluvčí Finanční správy Lukáš Heřtus. Ani pro 3. a 4. vlnu EET tak podle něj nejsou potřeba zásadní bezpečnostní vylepšení systému. Boleslav Buzek předeslal, že pokud nebude na výzvu ministerstvo reagovat, bude postupovat soudní cestou.

Ke zrušení EET vyzývají i další organizace. „Denně od našich podnikatelů slýcháme, jak si stěžují na komplikace s EET a denně vyhazují tašku plnou účtenek, které nikdo nechce. Trváme s našimi členy na tom, že zákon o elektronické evidenci tržeb je špatný a měl by se zrušit. Deklarovaný příjem z EET jako důvod jejího zavedení v porovnání s celkovým dopadem na podnikatelské prostředí je neobhajitelný,“ říká předseda Unie malých a středních podniků ČR Jozef Regec.

„Podnikatelé jako plátci daní tvoří velký příjmový zdroj do státní kasy a pokud budou úředníci vymýšlet zátěže v podobě elektronické evidence tržeb či jiných administrativních překážek, pouze mezi podnikateli rozšíří neochotu podnikat,“ dodává Jozef Regec.

Kritizuje například nově zaváděný takzvaný off-line systém přinášející nutnost papírování a běhání po úřadech. Podnikatel si v jeho rámci musí nejprve účtenky vyzvednout na finančním úřadě a pak jen vystavuje, zapisuje, úřaduje, aby pak každého čtvrt roku mohl předat úřadu speciální formulář s údaji o výši tržeb a počtu vydaných účtenek.

Třetí a čtvrtá vlna přijde

Ministerstvo financí ale úvahy o rušení EET odmítá. Naopak připravuje spuštění 3. a 4. vlny evidence tržeb. Do té by se měli zapojit podnikatelé takzvaných svobodných povolání, například lékaři, právníci, účetní, ale i autoservisy a pneuservisy, dopravci či zemědělci, výrobci potravin či nápojů, nábytku, oděvů či strojů, pořadatelé sportovních a kulturních akcí a podobně. Podnikatelé, kteří spadají do těchto fází, začnou evidovat společně v jedné vlně, která bude spuštěna šest měsíců po platnosti zákona.

Návrh má také podporu podnikatelských organizací, které usilují o kultivaci hospodářského prostředí v Česku. „Za dva a půl roku od spuštění první fáze se nenaplnily katastrofické scénáře, že podnikatelé budou masově ukončovat svou činnost. Naopak EET pomáhá narovnat podmínky podnikání, proto ji Svaz průmyslu podporuje,“ komentuje Eva Veličková, tisková mluvčí Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Naopak firmy nechtějí, aby povinnost evidovat tržby „zaplevelily“ různé výjimky. „Chceme, aby vláda dokončila i zbývající fáze EET, a to bez zbytečných neodůvodněných výjimek. Odmítáme návrhy, aby se EET vztahovalo jen na plátce DPH. Tím by vláda nerovně zatížila pouze část podnikatelů, kteří již řadu povinností plní. Navíc by se vytratil hlavní cíl EET, tedy zjistit skutečné příjmy podniků a živnostníků a zamezit daňovým únikům,“ upozorňuje Eva Veličková s tím, že Svaz naprosto odmítá i návrh na kompletní zrušení EET.

Šikana poctivých

Zavádění evidence tržeb by podle svazu měla vláda kompenzovat snižováním administrativní zátěže podnikatelů. „Elektronizace musí podnikatelům přinést výhody. Stát by měl s daty, které díky EET získá, pracovat dál, například poskytnout podnikatelům předvyplněná daňová přiznání. Úřady by měly získaná anonymizovaná data mezi sebou sdílet, aby každý úřad nemusel od podnikatelů získávat svá. Obecně by se měl stát snažit odstraňovat administrativní překážky v podnikání a nezatěžovat podnikatele dalšími požadavky,“ vyjmenovává Eva Veličková.

Další podnikatelé, kteří EET dlouhodobě podporují, zároveň kritizují, že evidence tržeb zatím nevedla k očekávané kultivaci prostředí. Asociace českého tradičního obchodu (AČTO) například upozornila, že úředníci namísto nepoctivých obchodníků, kteří účtenky nevydávají a pokračují v daňových podvodech, využívají EET k šikaně poctivých prodejců. Opakovaně totiž kontrolují poctivé podnikatele, čímž omezují jejich činnost, zatímco těm nepoctivým se často vyhýbají. Pro seriózní obchodníky se tak opakované prověrky paradoxně stávají konkurenční nevýhodou.

Nárůst výběru DPH

Na rozdíl od jiných projektů elektronizace státní správy navíc EET po technické stránce dobře funguje. „EET dlouhodobě vnímám jako úspěšně realizovaný ICT projekt v rámci eGovernmentu České Republiky. V porovnání s projekty typu registrů dávek nebo registru vozidel, je EET ukázka, že lze technologicky efektivně zrealizovat ICT projekt, který navíc generuje přínos do státní pokladny,“ oceňuje Jan Mrvík, výkonný ředitel společnosti Editel.

Ministerstvo financí si od zavedení EET slibuje lepší výběr daní, včetně daně z přidané hodnoty. „V posledních letech jsme dosáhli velkého pokroku v boji proti daňovým únikům, které stát každoročně připravovaly o miliardy. Podařilo se nám změnit postoj společnosti k placení daní i dlouhodobé toleranci k daňovým únikům,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová.

Například v roce 2019 plánuje ministerstvo růst výběru DPH oproti roku 2018 o 6,8 procenta hlavně kvůli očekávání pokračujícího příznivého vývoje ekonomiky doprovázeného růstem platů jak ve veřejném tak soukromém sektoru a také startu třetí a čtvrté vlny EET. Na ten by mělo připadnout zhruba 0,7 miliard korun.

Další změny ale z daňových výnosů ukrojí. Přesun služeb jako je úprava a rozvod vody, stravovacích služeb a dalších do nižší, desetiprocentní sazby DPH se projeví poklesem v odhadované výši jedné miliardy korun. V dalších měsících se na inkasu bude také negativně projevovat snížení sazby DPH na pravidelnou pozemní dopravu s negativním rozpočtovým dopadem ve výši půl miliardy korun.

Česko se ve výběru DPH zlepšuje nejen v porovnání s loňským rokem, ale dlouhodobě. „Od roku 2012 poklesla mezera ve výběru DPH o šest procentních bodů, přičemž lepšího výsledku dosáhlo pouze šest zemí. A na rozdíl od řady dalších členských států EU jsme se navíc v tomto ukazateli během období 2012 až 2016 setrvale zlepšovali,“ uzavírá Alena Schillerová.

Dalibor Dostál

• Oblasti podnikání: Daně, účetnictví, pojištění | Služby

Doporučujeme