Zviditelněte svou rodinnou firmu. Přihlašte se do soutěže Národní cena ČR za kvalitu v rodinném podnikání

Rádi byste si otestovali kvalitu Vašeho rodinného podnikání a získali zdarma hodnotící zprávu Vaší firmy? Chtěli byste zjistit, jak jste na tom v porovnání s dalšími rodinnými podniky? Pak je tato soutěž právě pro Vás! Příjem přihlášek probíhá do 15. srpna 2022.

Od zakládání rodinných podniků v ČR uplynulo více jak 30 let. Jejich vznik spojil tři systematicky odlišné světy – svět emocí se světem racionality a se světem financí. Jejich nosným specifikem je interakce rodiny a podnikání, interakce mezi racionálním a na výkon zaměřeným světem businessu a emocionálními rodinnými vazbami a vztahy.

Ilustrační fotografie

Rodinné podnikání propojuje rodinné příslušníky jako členy rodiny a ty samé rodinné příslušníky jako spolupracovníky a zaměstnance podniku. K základním principům jejich úspěchu lze řadit moudrost předávanou z generace na generaci, hrdost, důvěru, flexibilitu, stabilní podnikovou kulturu, rychlost rozhodování, loajalitu, poctivost, etiku, odpovědnost vůči dalším generacím, schopnost motivovat lidi ve svém okolí, podporovat rozvoj regionu apod. Rodinné farmy přispívají k prevenci vylidňování venkova. Tyto charakteristické rysy se postupně stávají významným generátorem hodnot, emocionálního či sociálního, tedy neekonomického bohatství rodinného podnikání. V rodinném podniku přetrvává respekt a pokora k tomu, čeho zakladatel dosáhl. Tradice a rodinné know-how je zárukou spolehlivosti.

Posláním Národní ceny České republiky za kvalitu v rodinném podnikání je zviditelnit úspěšnost českých rodinných podniků. Ocenit kvalitu v oblasti manažerských, ekonomicko-finančních a administrativně-psychologicko-právních aktivit prostřednictvím zpětné vazby, kterou rodinným podnikům poskytne hodnocení nezávislou porotou. Rodinné podniky tak získají objektivní pohled na úroveň kvality svého podnikání a zejména ty oceněné se stanou dobrým příkladem pro ostatní podnikatelské subjekty. Prostřednictvím Národní ceny za kvalitu rodinného podnikání bude možno podpořit společenské povědomí o významu této formy podnikání, zvýšit prestiž rodinných podniků v očích široké veřejnosti, apelovat na atributy hodnot a podnikatelské etiky, podpořit sebevědomí nastupující generace při jejich cestě k budování konkurenceschopných rodinných podniků.  Soutěž není omezena velikostí rodinného podniku, kritéria jsou adaptována i na právní formu podnikání.

4/2022/05/d009a5f6-prihlaska-nck-rodinne-podnikani-2022.docx“ target=“_blank“ rel=“noreferrer noopener“>Přihláška (Příjem přihlášek probíhá do 15. srpna 2022)
Více o soutěži a podmínkách

Proč se přihlásit a jaké výhody získá oceněný rodinný podnik?

  • při vyplňování soutěžního dotazníku získáte možnost otestovat  si reálnou kvalitu Vašeho podnikání na základě standardu metodiky hodnocení kvality a vitality rodinného podnikání  (cca 30 minut intuitivního vyplnění políček s hodnocením „není realizováno, řešeno nahodile, řešeno dle intuice a zkušeností, je naplánováno, je částečně realizováno, je realizováno“, svoji JEDNU volbu hodnocení každého kritéria zvýrazníte, následně slovně okomentujete odpověď – popis, příklady, důkazy, opatření popř. výsledky), 
  • v rámci vzájemné komunikace rodinných příslušníků při vyplňování hodnocení podpoříte a vylepšíte interní komunikaci v rodině ohledně názorů na budoucí směry rozvoje,
  • účastí v prestižní soutěži a v případě získání ocenění získáte bezplatnou veřejnou propagaci značky, jedinečnou příležitost pro mediální a marketingové zviditelnění Vašeho rodinného podnikání,
  • pomoc při náboru kvalitních zaměstnanců – pokud lidé vidí podnik s oceněním, které jí udělí nezávislá odborná porota, tak to svědčí o tom, že se zde věci dělají dobře,
  • status kvalitního rodinného podniku, konkurenční výhodu, signál pro zákazníky i dodavatele, že právě u Vašeho rodinného podniku lze očekávat vysokou předvídatelnost budoucího vývoje, zakotvenost v regionu, vysokou odolnost vůči ekonomickým otřesům i čitelnou podnikovou kulturu,
  • výherci budou přebírat hodnocení v prestižních prostorách Pražského hradu, setkají se s ostatními výherci, se zástupci MPO a dalšími municipalitami,
  • získají příležitost k setkání a možné konzultaci s odborníky z řad univerzitní platformy AMSP ČR – Vysoké školy ekonomické v Praze, Centra pro rodinné firmy, Vysoké školy finanční a správní, a.s., Technické univerzity v Liberci, Vysokého učení technického v Brně, Západočeské univerzity v Plzni (konzultace zdarma).

Účast v Národní ceně za kvalitu v rodinném podnikání není zpoplatněna. 

Tato Národní cena je pořádána ve spolupráci Rady kvality ČR a Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR).

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme