Zvýhodněné bezúročné úvěry pro sociální podniky

Finanční prostředky z Evropské unie je možné čerpat v rámci operačního programu Zaměstnanost nejen prostřednictvím dotací, ale i pomocí tzv. finančních nástrojů. Jedním takovýmto nástrojem je bezúročný úvěr pro sociální podniky S-podnik, pomáhající začínajícím i stávajícím podnikatelům v zahájení i rozvoji jejich sociálního podnikání.

Podporovanými oblastmi v programu S-podnik jsou zpracovatelský průmysl, stavebnictví, cestovní ruch, maloobchod a velkoobchod, informační, komunikační a jiné činnosti, které jsou uvedeny ve Výzvě programu. Příjem žádostí běží do 30. 6. 2023.

Sociální podnik

Základním znakem sociálního podniku je jeho společenská prospěšnost v oblasti zaměstnávání a začleňování osob znevýhodněných na trhu práce. U tohoto podniku tvoří lidé znevýhodnění na trhu práce minimálně 30 % zaměstnanců, zaměstnanci jsou zapojeni do směřování podniku, podnik reinvestuje minimálně 51 % zisku do svého dalšího rozvoje, chová se environmentálně zodpovědně, podporuje místní ekonomiku a další.

Investiční a Provozní úvěr

V rámci programu S-podnik si podnikatelé mohou podle záměru financování u Národní rozvojové banky zažádat buď o Investiční nebo o Provozní úvěr.

  • Investiční úvěr je možné žádat zejména k pořízení strojů a zařízení, staveb využívaných k podnikatelské činnosti nebo nehmotného majetku, jako je například software, licence a technologické postupy. V rámci tohoto úvěru lze žádat o prostředky od 400 tisíc až po 25 milionů Kč, a to do výše až 90 % způsobilých výdajů projektu. Výhodou je jeho splatnost až 12 let a možnost odkladu splátek až na 3 roky.
  • Provozní úvěr je zase vhodný k financování provozních výdajů (nejedná se však o osobní a mzdové náklady, leasingy či splátky jiných úvěrů), k pokrytí výdajů na zásoby a pořízení drobného hmotného nebo nehmotného majetku. Tento úvěr lze taktéž čerpat ve výši od 400 tisíc až po 25 milionů Kč, se splatností 2 roky a možností odkladu splátek o rok.

S-poradenství

Kromě samotných úvěrů nabízí Národní rozvojová banka sociálním podnikům také bezplatné odborné poradenství v oblastech managementu, marketingu, finančního řízení, organizace a výroby až do 50 % z hodnoty úvěru. O poradenství lze žádat společně s úvěrem nebo ho může využít podnik, který už má bezúročný úvěr sjednán.

Kontakty a další informace

Příjem žádostí do programu S-podnik běží do 30. 6. 2023 a je možný na všech pobočkách Národní rozvojové banky v Praze, Brně, Ostravě, Hradci Králové, Plzni a Českých Budějovicích. Formuláře žádostí, pokyny pro jejich předložení a veškeré další informace jsou k dispozici na stránkách programu S-podnik.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme