Zvýšení exportu ryb a další novinky ze sektoru zemědělství v Kazachstánu

Od ledna do září 2021 byly z Kazachstánu vyvezeny rybí konzervy v hodnotě 20,8 mil. dolarů, což je 100% navýšení ve srovnání s loňským rokem (v roce 2020 byla hodnota vývozu 10,4 mil. dolarů).

 Avšak vývozní artikl je velmi omezený – 10 % vývozu tvořil konzervovaný úhoř a 89,7 % z vývozu činil kaviár z jesetera. V roce 2016 byl v regionu Západního Kazachstánu zahájen první provoz na zpracování jesetera a kaviáru.

Ilustrační foto

Zvýšení cen masa

Ceny masa a drůbeže v Kazachstánu vzrostly v říjnu cca o 10,7 %. Jedná se o nejvyšší růst těchto komodit v tomto roce. Konkrétně u skopového a drůbežího masa bylo zvýšení cen nejvyšší, a to o 15, %. Koňské maso zdražilo o 11,2 %, vepřové o 8,7 % a hovězí o 8,6 %.

Pokud jde o maloobchodní cenu koňského masa, to bylo v říjnu 2021 nejdražší, tj. v průměru 5,16 €/kg, následuje jehněčí (4,8 €/kg) a hovězí maso (4,5 €/kg). Cena vepřového masa stojí v průměru 3,7 €/kg, cena kuřecího masa 2,11 €/kg.

Výroba masa a drůbeže a rovněž výroba potravinářských produktů z masa se meziročně zvýšila, a to o 6,4 % a za prvních 9 měsíců roku 2021 dosáhla 250,7 tis. tun. Z toho 194,8 tis. tun bylo drůbeží maso a 55,9 tis. tun hovězího, vepřového a koňského masa.

Kazachstán po nepokojích? Ekonomiku čekají změny

Schválení novelizace nařízení pro poskytování dotací

Dne 16. listopadu 2021 podepsal ministr zemědělství Kazachstánu Yerbol Karashukeyev novelizaci k nařízení ze dne 23. července 2018 „O schválení pravidel pro poskytování dotací na úhradu části nákladů vynaložených subjektem v agro-průmyslového komplexu a o investicích “.

Nová dotační pravidla rozšíří pojem „investiční projekt v agrokomplexu“. Jedná se o soubor opatření zajišťujících investice do vytvoření nových nebo rozšíření stávajících výrobních zařízení (včetně modernizace) a na nákup strojů. U těchto projektů dojde ke zvýšení podílu dotace/investice:

  • až 35% podíl na projekty „pořízení zemědělských strojů a zařízení“;
  • až 40% podíl na projekty „vytvoření a rozšíření zařízení a kapacit pro chov skotu/koz“;
  • až 50% podíl na projekty „vytvoření a rozšíření zařízení na zpracování mléka, vytvoření odběrných míst mléka, nákup zařízení a vybavení pro zemědělská družstva, odběrná místa mléka a podniky na zpracování mléka“.
Autor: Artyom Lukashov, místní zástupce ČR pro agro-potravinářství, velvyslanectví ČR v Almatě. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

• Teritorium: Asie | Kazachstán | Zahraničí

Doporučujeme