Zvyšování povědomí o environmentálních lidských právech v Salvadoru

Projekty zaměřené na vzdělávání, zvyšování povědomí a transformaci škodlivých návyků člověka pro jeho komunitu již druhým rokem rozvíjí Nadace Pabla Tesaka s podporou prostředků od českého Ministerstva zahraničí.

V roce 2020 šlo o projekt zaměřený na zvyšování povědomí o environmentálních lidských právech v osmi komunitách v Ciudad Delgado, v Salvadoru, které se naučily, jak je důležité nakládání s odpadem, přístup k čisté pitné vodě a vůbec společná odpovědnost za čistotu a udržitelnost životního prostředí.

Bez zdravého a čistého životního prostředí nemohou lidská obydlí splňovat požadavky na důstojný život. Jako například v Ciudad Delgado v Salvadoru, kde řeší problém s nedostatkem levného bydlení tím, že se rozdělují či prodávají pozemky chudým rodinám, aniž by tyto pozemky splňovaly základní podmínky pro důstojné bydlení. Jde zejména o připojení ke zdroji čisté pitné vody, kanalizaci či pravidelný odvoz odpadu. Často tato situace může představovat porušení environmentálních práv, a proto je právě šíření povědomí o nich a jejich ochrana nezbytná.

Právě za tímto účelem Nadace Pabla Tesaka zorganizovala dny zážitkových workshopů zaměřených na zákony o životním prostředí, týmovou spolupráci a silné vedení při řešení krizových situací, či správnou komunikaci. Dále pak proběhlo fórum se salvadorským environmentalistou Dr. Felixem Latzem, nominovaným na Nobelovu cenu míru pro rok 2020, na téma všeobecného povědomí o ekologii a lidských právech v oblasti životního prostředí.

Projekt byl ukončen Dnem recyklace a sadby, jehož cílem bylo přístupnou a aktivní formou přispět k ochraně životního prostředí, povzbudit komunity k recyklaci, a motivovat k péči o přírodní zdroje a jejich udržitelnému využívání. Na závěr se konal workshop k transformaci plastů na dekorační předměty, jež si účastníci mohli odnést domů.

Dne 28. 11. 2020 se s lídry komunit sešel diplomat pro přiakreditované země Velvyslanectví ČR v Mexiku Petr Manoušek, v doprovodu předsedkyně Nadace Pabla Tesaka Ildiko Tesak, která je dlouholetou honorární konzulkou ČR v Salvadoru. Manoušek zdůraznil důležitost životního prostředí jako tématu, jemuž je nutné se urgentně věnovat na mezinárodní úrovni, avšak jen konkrétní lidé na lokální úrovni ochotní změnit svůj životní styl mohou zvrátit globální změnu klimatu.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Mexico City (Mexiko).

• Teritorium: Amerika | Mexiko | Zahraničí

Doporučujeme