Zvyšující se ceny ryb v Kazachstánu a další novinky ze sektoru zemědělství

Rybářský průmysl v Kazachstánu vykazoval v loňském roce pozitivní trend. Také objem produktů a služeb v rybářství v roce 2021 vykázal nárůst o 12,1 %.

Za rok 2021 bylo v Kazachstánu uloveno téměř 49 tis. tun ryb a dalších vodních živočichů, což je o 6,7 % více než v roce 2020. Navzdory nárůstu rybolovu dochází v Kazachstánu k poklesu spotřeby ryb a mořských plodů, a to o 2 %.

Ilustrační foto

Průměrná spotřeba rybích produktů v Kazachstánu v roce 2021 činila 14,8 kg/osobu, což je o 2,1 % méně než o rok dříve. Produkce čerstvých, chlazených nebo mražených ryb tak za rok klesla na 10,1 tis. tun, což je o 17,4 % méně než v roce 2021.

Situace na trhu s mořskými plody je však jiná. Ceny ryb se během roku výrazně zvýšily. Podle výsledků z března r. 2022 zdražily čerstvé a chlazené ryby oproti březnu r. 2021 o 11,2 %, mražené ryby zdražily o 9,1 %. Zpracované a konzervované ryby obecně zdražily během roku najednou o 15,5 %.

Inflace, která v březnu 2022 činila 12 %, se dotkla i odvětví rybolovu. Pokud by se však státu podařilo pomocí svých mechanismů ovlivnit cenu některých potravinářských výrobků, pak se nebude zaměřovat na rybářský průmysl, neboť ryby a mořské plody nejsou společensky významnými produkty, což znamená, že by trh sám reguloval ceny nezávisle na vládě.

Kazachstán po nepokojích? Ekonomiku čekají změny

Situace se zemědělskou technikou

Podle leasingové společnosti „KazAgroFinance“ se v roce 2021 zvýšil podíl tuzemské výroby z celkového objemu nakupované zemědělské techniky, konkrétně u kombajnů (79 %) a traktorů (62 %). U některých modelů traktorů je poptávka dokonce vyšší než jejich skutečná produkce.

Úroveň obnovy vozového parku zemědělské techniky za posledních 5 let vykazuje pozitivní trend. Jestliže v roce 2017 to bylo 1,9 %, tak v roce 2021 to bylo již 4,3 %. To však nestačí.

V roce 2021 vyrobily domácí závody 8 844 kusů zemědělské techniky v hodnotě 0,3 mld. €. Oproti loňskému roku se výroba zdvojnásobila. Zároveň dochází k prudkému zdražování i u zemědělských strojů tuzemské výroby.

Na začátku roku 2022 se ceny kazašských produktů v porovnání s rokem 2021 v průměru zvýšily u traktorů a kombajnů z 13 % na 24 %. Růst cen zemědělských strojů byl silně ovlivněn současnou ekonomickou situací ve světě:

  • Narušení obchodních vztahů, změna směnného kurzu na tenge, zdražení strojních sad a náhradních dílů (v roce 2022 nárůst nákladů od dodavatelů z Ruska, Běloruska a Číny činil 35–40 %), zdražení válcovaného kovu sloužící k výrobě dílů (nárůst až o 30 % oproti roku 2021), dopravní služby (nárůst v roce 2022 o 25 %).
  • Dodávky náhradních dílů a strojních sad do Kazachstánu od předních výrobců z Ruska a Běloruska, jakož i zařízení a náhradních dílů při tranzitu ze zemí mimo SNS přes území Ruské federace a Běloruské republiky se kvůli tomu zpozdily.
Ilustrační fotografie

Zvýšení kvót pro bezcelní dovoz cukru v rámci Euroasijské ekonomické unie

Na dalším zasedání Rady Euroasijské ekonomické komise (EAEU) byl 15. dubna schválen návrh Kazachstánu na zvýšení kvóty pro bezcelní dovoz bílého cukru a surového cukru o dalších 100 tis. tun.

Omezení exportu od hlavních dovážejících zemí, tj. Ruska a Běloruska nutí Kazachstán, aby hledal nové dodavatele. Cukr je společensky významným potravinářským produktem a ovlivňuje také ceny řady dalších produktů.

V této souvislosti je tedy důležité pro kazachstánskou vládu zabránit nejen nedostatku cukru, ale zajistit také stabilizaci a snížení nákladů na cukr pro kazašské spotřebitele, včetně některých odvětví potravinářského průmyslu, tj. výrobců cukrovinek a nealkoholických nápojů.

Díky rozhodnutí Rady EAEU může Kazachstán do konce srpna roku 2022 dovézt až 350 tis. tun bílého cukru a surové třtiny s nulovým dovozním clem.

Autor: Artyom Lukashov, místní zástupce ČR pro agro-potravinářství, velvyslanectví ČR v Almatě. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

• Teritorium: Asie | Kazachstán | Zahraničí

Doporučujeme