Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR - 12. týden 2012

26. 3. 2012 | Zdroj: Ministerstvo vnitra (MV)

Dokument přináší přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR v uvedeném týdnu. V plném znění jsou právní předpisy poskytnuty formou přílohy.

12. týden - 19. až 25. března 2012

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 35, rozeslaná dne 22. března 2012

91/2012
Zákon o mezinárodním právu soukromém

Plné znění částky 35

Částka 34, rozeslaná dne 22. března 2012

90/2012
Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

Plné znění částky 34

Částka 33, rozeslaná dne 22. března 2012

89/2012
Zákon občanský zákoník

Plné znění částky 33

Částka 32, rozeslaná dne 22. března 2012

88/2012
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 32

Částka 31, rozeslaná dne 20. března 2012

87/2012
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

86/2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů

85/2012
Zákon o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a o změně některých zákonů

84/2012
Zákon, kterým se mění zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 31

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek