Přijetí zástupců Zambijské rozvojové agentury

3. 10. 2019 | Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Dne 30. září 2019 proběhlo v Petschkově paláci setkání zástupců odboru řízení exportní strategie a služeb a oddělení Afriky, Asie a Austrálie se zástupci Agentury na podporu investic a obchodu Zambie. Hlavním bodem jednání byl projekt Aid for Trade „Studijní cesta do ČR pro představitele Agentury na podporu investic a obchodu Zambie (ZDA)“, jehož je Ministerstvo průmyslu a obchodu gestorem.

Cílem této studijní cesty bylo získat více informací využitelných v Zambii pro posílení znalostí a kapacit ZDA v zájmu následné podpory investic, rozvoje zambijského soukromého sektoru a udržitelného exportu vč. jeho diverzifikace. Jednání se za odbor řízení exportní strategie a služeb účastnil ředitel odboru Rudolf Klepáček a referent Vilém Pardubský. Za oddělení Afriky, Asie a Austrálie byl přítomen vedoucí oddělení Petr Kulovaný a referent oddělení Václav Hankovec.

Asociaci malých a středních podniků a živnostníků reprezentovala projektová manažerka Kristýna Strnadová. Obě strany vyjádřily podporu posílení česko-zambijským obchodním vztahům, především pak v oblasti investic a podnikání. V této souvislosti byly zmíněny i kulturní styky a oblast turismu, které by se mohly do budoucna stát důležitým bodem spolupráce v česko-zambijských vztazích.

MPO jakožto gestor projektu Aid for Trade bude do budoucna nadále podporovat akce tohoto typu, které by měly umožnit propojení bilaterálních business projektů se státními programy.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek