Zemědělství – statistický přehled

19. 4. 2018 | Zdroj: Český statistický úřad (ČSÚ)

Do odvětví zemědělství jsou zařazeny podnikatelské subjekty zemědělské prvovýroby, jejichž činností je rostlinná a živočišná výroba a služby pro zemědělství.

Za posledních sto let se zemědělská produkční plocha snížila o 1,6 mil. ha. V roce 1918 hospodařily zemědělské podniky na 5,1 mil. ha. Vloni činila obhospodařovaná zemědělská půda jen 3,5 mil. ha.

Osevní plocha zemědělských plodin poklesla v průběhu sta let o více než třetinu. V roce 2017 se rovnala 2,5 mil. ha. V roce 1920 šlo o 3,8 mil. ha. Zemědělci stále vysévají převážně obiloviny. Dnes na polích dominuje pšenice. Před sto lety ale převládalo žito a v hojnější míře se pěstoval také oves.

Stavy hospodářských zvířat zjišťuje Český statistický úřad od roku 1921. Ve sledovaném období klesly hlavně počty skotu, koní a koz.

Pokud jde o pracovníky v zemědělství, největší změny v jejich počtech se odehrály po druhé světové válce. V roce 1948 jich bylo 1,3 mil., z toho 53 % žen. V roce 2016 jsme zaznamenali už jen 130 tis. pravidelně zaměstnaných osob, ženy tvořily třetinu z nich.

Vývoj v roce 2017

Zisk českého zemědělství byl v roce 2017 třetí nejvyšší od začátku tisíciletí. Dosáhl 21,3 miliardy korun. Oproti předchozímu roku, který přinesl rekordní výsledky, však poklesl o 5,4 %. Zemědělská produkce činila bezmála 133 miliard korun. Největší část tvořily rostlinná produkce se 73,7 miliardy a živočišná produkce s podílem 51,4 miliardy korun. V rámci rostlinné produkce byly nejvýznamněji zastoupeny obiloviny a technické plodiny. V živočišné produkci převládalo mléko a chov prasat.

Zvýšila se produkce luskovin, protože významně vzrostla sklizňová plocha hrachu (toho se sklidilo vůbec nejvíc v desetileté historii, a to 87 323 tun). Silnější sklizeň zaznamenala i cukrovka, jejíž cena se ovšem propadla a v důsledku mírně klesla i její produkce. Vyšší sklizeň a ceny přispěly k meziročnímu nárůstu produkce vinných hroznů. Naopak slabší byly sklizně kukuřice, řepky, pšenice i ovoce.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek