Formuláře na podávání návrhů na zápis, změnu nebo výmaz údajů ve Veřejném rejstříku

Od 1. 1. 2014 se všechna podání do informačního systému Obchodního rejstříku provádějí pomocí tzv. inteligentních formulářů na stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR.

Platnost formuláře:

od  1.1.2014

Další informace

Podrobný popis:

V souladu s nařízením vlády č. 351/2012 Sb. ze dne 16. 10. 2013 byla všechny podání pro Obchodní rejstřík převedena do tzv, inteligentních formulářů dostupných na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti. Ke dni 31. 12. 2013 byla ukončena platnost všechn předchozích formulářů ve formátu ZFO a PDF. Nové inteligentní formuláře jsou rozšířené o možnost zápisu nových právních forem a rozšířené o skutečnosti dle nové legislativy.

 • Návrhy lze zaslat soudu v listinné nebo elektronické podobě.
 • V obou případech musí být elektronicky vyplněn na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti.

Vstup do inteligentních formulářů Ministerstva spravedlnosti (MS) pro podání návrhu na zápis, změnu nebo výmaz zápisu ve veřejném rejstříku o

 • a) spolku,
 • b) pobočném spolku,
 • c) zahraničním pobočném spolku,
 • d) nadaci,
 • e) nadačním fondu,
 • f) ústavu,
 • g) společenství vlastníků jednotek,
 • h) fyzické osobě – podnikateli,
 • i) veřejné obchodní společnosti,
 • j) komanditní společnosti,
 • k) společnosti s ručením omezeným,
 • l) akciové společnosti,
 • m) družstvu,
 • n) evropském hospodářském zájmovém sdružení,
 • o) evropské společnosti,
 • p) evropské družstevní společnosti,
 • q) závodu zahraniční osoby nebo odštěpném závodu zahraniční osoby,
 • r) odštěpném závodu,
 • s) obecně prospěšné společnosti.

Pro online podání listin do Sbírky listinse vyžaduje kvalifikovaný elektronický podpis.

Přílohy k návrhu na zápis

Přílohou jsou listiny, které prokazují skutečnosti, které navrhovatel navrhuje v návrhu na zápis do veřejného rejstříku zapsat. Zákonodárce nezmocnil Ministerstvo spravedlnosti zveřejnit seznam příloh, které se k návrhům přikládají.

Ministerstvo nabízí pouze informativní a orientační přehled listin, které se mají dokládat ohledně spolkůnadací, nadačních fondů a ústavů. Jedná se pouze o informativní seznam, který samozřejmě nemůže postihnout všechny skutečnosti a jehož cílem je poskytnout praxi obecný přehled. Tento seznam nemůže být nikterak vnímán jako závazný.

I u návrhů na zápis nebo změnu základních údajů u jiných právních forem doporučujeme vycházet rovněž z uvedených seznamů příloh.

Další informace

 • Jak používat databázi formulářů CZ

  Ve Formulářích naleznete aktuálně platné formuláře související s podnikáním všech relevantních institucí státní správy.

  Vyhledávání ve Formulářích

  V úvodu se Vám zobrazí vyhledávací okno se 3 možnostmi:

  • Nejčastěji vyhledávané formuláře, resp. skupiny souvisejících formulářů vytvořených redakcí
  • Vyhledávání ve formulářích podle oborů činnosti
  • Vyhledávání ve formulářích podle institucí, které formuláře vydaly

  V každé z těchto tří záložek je možné využít okénka pro zadání zpřesňujícího klíčového slova. Vyhledávací mechanismus umí skloňovat češtinu – obdobně jako jste zvyklí z internetových vyhledávačů. Samozřejmě lze vyhledávat i jen s pomocí tohoto okénka, zadáním hledaného výrazu.

  Hledání zahájit klikem na tlačítko „Hledat“.

  Tip!
  Doporučujme nejprve zvolit doporučenou oblast nebo obor a následně pak použít klíčové slovo pro jemnější filtraci výsledků vyhledávání.

   

  Výsledky vyhledávání

  Ve výsledcích vyhledávání formulářů je zobrazen název formuláře a krátká anotace, která obsahuje základní informaci o formuláři. Položka „Instituce:“ informuje o vydavateli formuláře. Symboly typu formuláře pak naznačují, jaké formy vyplňování budete moci použít (příklady v obrázku).

  Detail formuláře

  V detailu formuláře naleznete řadu užitečných informací:

  • vydávající instituci, platnost formuláře
  • všechny dostupné formy vyplňování formuláře (papírová verze / na počítači vyplnitelný formulář (PDF, ZFO, Word, Excel) / on-line vyplnitelný / on-line vyplnitelný a odeslatelný formulář). Konkrétní možnosti závisí na vydávající instituci.
  • odkazy na související formuláře
  • doplňující informace jako podrobný popis, konkrétní nápovědy a odkazy na související informace na portálu Businessinfo.cz

  Softwarová podpora

  Formuláře jsou dostupné ve formátu „*.pdf“. Pro otevření formulářů je potřeba do Vašeho počítače stáhnout software Adobe PDF Reader (zdarma ke stažení – odkaz naleznete u každého formuláře). Formuláře označené „interaktivní“ je možné v programu Adobe PDF Reader i elektronicky vyplňovat.

  Odkazy na stažení PDF a FormFiller + do nápověd pro vyplnitelné PDF a ZFO

  + na všechny formulářové nápovědy.

  Vyplňování interaktivního formuláře

  Pole, která jsou ve formuláři určena k vyplnění, jsou barevně zvýrazněna a lze do nich zapisovat příslušná data. Po jeho vyplnění jej můžete vytisknout a odnést na příslušný úřad nebo uložit na Váš počítač k dalšímu použití.