Státní podpora exportu

Rubrika poskytuje ucelený přehled nabídky služeb státu a jeho specializovaných institucí pro exportéry a nabízí komfortní přístup k základním dokumentům proexportní politiky ČR. Uvedeny jsou také důležité kontakty a odkazy na relevantní související informace.

 

 • Sdílená podpora podnikání

  Iniciativa osmi státních institucí zabývajících se podporou podnikání, inovací a exportu, jejímž cílem je poskytovat firmám ucelenou a uživatelsky přívětivou pomoc v každé fázi jejich rozvoje.

 • Export v kostce

  Souhrnná prezentace nabídky služeb státu pro exportéry poskytuje přehled o službách, které podnikatelé mohou využít při pronikání na zahraniční trhy.

 • CzechTrade

  Informace o státní proexportní agentuře, jejímž hlavním úkolem je napomáhat zvyšování exportní výkonnosti a konkurenceschopnosti českých firem na zahraničních trzích.

 • Česká exportní banka

  Česká exportní banka, a.s. (ČEB) je součástí systému státní podpory exportu v ČR. Nabízí vývozcům financování exportu a spolu s ním také další související finanční služby.

 • Klientské centrum pro export

  Centrum nabízí konzultace exportních a investičních záměrů. Prostřednictvím Jednotné zahraniční sítě ZÚ ČR a zahraničních kanceláří CzechTrade zprostředkovává služby ve více než 90 zemích. (www.businessinfo.cz/kce)

 • Veletrhy a výstavy

  Informace o programech státní podpory účasti podnikatelských subjektů na výstavách a veletrzích v zahraničí. Podmínky účasti, přihlášky, aktuality.

 • Exportní garanční a pojišťovací společnost

  Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (EGAP) je specializovaná státní úvěrová pojišťovna, která poskytuje vývozcům a bankám financujícím export ochranu před rizikem nezaplacení.

 • Exportní strategie ČR 2012 až 2020

  Strategie si klade za cíl otevřít českým vývozcům nové trhy a poskytnout jim podporu ze strany státu. Jedním z nástrojů jsou skupiny vybraných zemí významných pro český export: prioritní země a zájmové země.