Bezpečnostní standard dodávky (BSD) a doklad na zajištění BSD plynu – Energetický regulační úřad (ERÚ)

Výkaz o bezpečnostním standardu dodávky plynu dle přílohy č. 5 vyhlášky č. 344/2012 Sb. Doklad na zajištění Bezpečnostního standardu dodávek plynu (BSD) jiným účastníkem trhu s plynem podle § 11 odst. 4 písm. f) dle přílohy č. 6 vyhlášky č. 344/2012 Sb.

Instituce
Energetický regulační úřad (ERÚ)
Platnost formuláře od
01.11.2017
Oblasti podnikání
Další formuláře v kategoriích

Formulář se vyplňuje online na webových stránkách Energetického regulačního úřadu, kde je ke stažení také doklad na zajištění BSD plynu.

Doporučujeme