Bezpečnostní standard dodávky (BSD) a doklad na zajištění BSD plynu – Energetický regulační úřad (ERÚ)

Výkaz o bezpečnostním standardu dodávky plynu dle přílohy č. 5 vyhlášky č. 344/2012 Sb. Doklad na zajištění Bezpečnostního standardu dodávek plynu (BSD) jiným účastníkem trhu s plynem podle § 11 odst. 4 písm. f) dle přílohy č. 6 vyhlášky č. 344/2012 Sb.

Instituce
Energetický regulační úřad (ERÚ)
Platnost formuláře od
01.11.2017

Formulář se vyplňuje online na webových stránkách Energetického regulačního úřadu, kde je ke stažení také doklad na zajištění BSD plynu.