Čestné prohlášení – dočasně nahrazující zdravotní průkaz a zdravotní způsobilost

Čestné prohlášení ve smyslu usnesení vlády České republiky ze dne 15. března 2020 o přijetí krizového opatření a vyhlášení nouzového stavu z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území České republiky.

Instituce
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)
Témata
Další formuláře v kategoriích

Vláda nařizuje, že po dobu trvání nouzového stavu vyhlášeného usnesením vlády č. 194 ze dne 12. března 2020 lze u zaměstnanců, jejichž pracovně právní vztah vznikne ode dne vyhlášení tohoto opatření, nahradit čestným prohlášením zdravotní průkaz podle zákona o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a posouzení zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání dle zákona o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Formulář je časově omezený délkou trvání vyhlášeného nouzové stavu.

Více informací k situaci ohledně Koronaviru najdete na www.businessinfo.cz/koronavirus

Doporučujeme