Čestné prohlášení o délce praxe (SÚJB)

Instituce:
Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB)
Platnost formuláře od:
01.11.2015

Příloha registračního formuláře A1 a A2 – doplnění k dokladu prokazující odbornou způsobilost.

Čestné prohlášení o délce praxe (SÚJB)

Příloha registračního formuláře A1 a A2 – doplnění k dokladu prokazující odbornou způsobilost.

Další informace naleznete na webu Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.

Seznam příloh
Čestné prohlášení o délce praxe
Pravidelné novinky e-mailem