Čestné prohlášení pro provádění zkoušek těsnosti – Ministerstvo životního prostředí (MŽP)

Instituce:
Ministerstvo životního prostředí (MŽP)
Platnost formuláře od:
01.11.2017

Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje informativní seznam odborně způsobilých osob pro provádění zkoušek těsnosti dle § 39 odst. 4 písm. d) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) v platném znění. Příloha 3a, 3b vyhlášky č. 450/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Čestné prohlášení pro provádění zkoušek těsnosti – Ministerstvo životního prostředí (MŽP)

Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje informativní seznam odborně způsobilých osob pro provádění zkoušek těsnosti dle § 39 odst. 4 písm. d) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) v platném znění. Příloha 3a, 3b vyhlášky č. 450/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů.Další informace naleznete na webových stránkách Ministerstva životního prostředí.

Seznam příloh
Čestné prohlášení pro provádění zkoušek těsnosti
zzform-mzp-cestne-prohlaseni-provadeni-zkousek-tesnosti-3b
Pravidelné novinky e-mailem