Čestné prohlášení zahraničního zaměstnavatele (ČSSZ)

Instituce:
Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)
Platnost formuláře od:
01.01.2016

Tiskopisem potvrzuje zahraniční zaměstnavatel zaměstnance žádajícího o výjimku z příslušnosti k cizím právním předpisům sociálního zabezpečení v souladu s evropskými koordinačními nařízeními nebo příslušnými mezinárodními smlouvami, že bude za uvedeného zaměstnance v případě udělení výjimky odvádět pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění do systému pojištění v České republice.

Čestné prohlášení zahraničního zaměstnavatele (ČSSZ)

Tiskopisem potvrzuje zahraniční zaměstnavatel zaměstnance žádajícího o výjimku z příslušnosti k cizím právním předpisům sociálního zabezpečení v souladu s evropskými koordinačními nařízeními nebo příslušnými mezinárodními smlouvami, že bude za uvedeného zaměstnance v případě udělení výjimky odvádět pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění do systému pojištění v České republice.

Další informace naleznete na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení, kde je možné vyplnit formulář také online.

Pravidelné novinky e-mailem