Čestné prohlášení zahraničního zaměstnavatele (ČSSZ)

Formulář pro čestné prohlášení zahraničního zaměstnavatele.

Instituce
Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)
Oblasti podnikání
Další formuláře v kategoriích

Tiskopisem potvrzuje zahraniční zaměstnavatel zaměstnance žádajícího o výjimku z příslušnosti k cizím právním předpisům sociálního zabezpečení v souladu s evropskými koordinačními nařízeními nebo příslušnými mezinárodními smlouvami, že bude za uvedeného zaměstnance v případě udělení výjimky odvádět pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění do systému pojištění v České republice.

Další informace naleznete na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení, kde je možné vyplnit formulář také online.

Doporučujeme