Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2020 – Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP)

OSVČ má za povinnost nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podat daňové, podat přehled o platbě pojistného za uplynulé zdaňovací období, a to všem zdravotním pojišťovnám, u kterých byla v tomto období pojištěna.

Instituce
Zdravotní pojišťovny
Platnost formuláře od
01.01.2021

PDF formulář nejprve uložte na disk, až poté jej otevřete (některé internetové prohlížeče mají problém formulář správně zobrazit).

Poučení:

Další informace naleznete na webových stránkách zdravotní pojišťovny.

Vše potřebné k podání daňového přiznání za rok 2020 v daňovém speciálu