Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2019 – Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP)

Instituce:
Zdravotní pojišťovny
Platnost formuláře od:
01.01.2020

OSVČ má za povinnost nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podat daňové, podat přehled o platbě pojistného za uplynulé zdaňovací období, a to všem zdravotním pojišťovnám, u kterých byla v tomto období pojištěna.

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2019 – Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP)

OSVČ má za povinnost nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podat daňové, podat přehled o platbě pojistného za uplynulé zdaňovací období, a to všem zdravotním pojišťovnám, u kterých byla v tomto období pojištěna.

PDF formulář nejprve uložte na disk, až poté jej otevřete (některé internetové prohlížeče mají problém formulář správně zobrazit).

Poučení:

Další informace naleznete na webových stránkách zdravotní pojišťovny.

Seznam příloh
Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2019
Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2019 - interaktivní
Pravidelné novinky e-mailem