Přehled o výši daňového základu OSVČ za rok 2021 – Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP)

OSVČ má za povinnost nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podat daňové, podat přehled o platbě pojistného za uplynulé zdaňovací období, a to všem zdravotním pojišťovnám, u kterých byla v tomto období pojištěna.

Instituce
Zdravotní pojišťovny
Další formuláře v kategoriích

PDF formulář nejprve uložte na disk, až poté jej otevřete (některé internetové prohlížeče mají problém formulář správně zobrazit).

Poučení:

Paušální režim:

Další informace naleznete na webových stránkách zdravotní pojišťovny.

Vše potřebné k podání daňového přiznání za rok 2021 v daňovém speciálu BusinessInfo.cz