Odhláška z nemocenského pojištění (ČSSZ)

Odhlášku z nemocenského pojištění podávají osoby samostatně výdělečně činné a zahraniční zaměstnanci (vykonávající činnost na území ČR ve prospěch zahraničního zaměstnavatele, který nemá na území ČR sídlo), aby příslušná OSSZ ukončila k určitému dni jejich účast na nemocenském pojištění. Nemocenské pojištění je u uvedených osob dobrovolné, k ukončení pojištění však nemůže dojít přede dnem, ve kterém byla odhláška podána.

Instituce
Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)
Platnost formuláře od
01.01.2016

Další informace naleznete na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení, kde je možné vyplnit formulář také online.