Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti od 1. 1. 2016 (ČSSZ)

Formulář slouží k podání oznámení o zahájení výkonu samostatné výdělečné činnosti, které je OSVČ povinna předložit příslušné okresní správě sociálního zabezpečení, a to nejpozději do 8. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž nastala tato skutečnost.

Instituce
Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)
Platnost formuláře od
01.01.2017

Další informace naleznete na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení, kde je možné vyplnit formulář také online.