Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti od 1. 1. 2016 (ČSSZ)

Instituce:
Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)
Platnost formuláře od:
01.01.2017

Formulář slouží k podání oznámení o zahájení výkonu samostatné výdělečné činnosti, které je OSVČ povinna předložit příslušné okresní správě sociálního zabezpečení, a to nejpozději do 8. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž nastala tato skutečnost.

Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti od 1. 1. 2016 (ČSSZ)

Formulář slouží k podání oznámení o zahájení výkonu samostatné výdělečné činnosti, které je OSVČ povinna předložit příslušné okresní správě sociálního zabezpečení, a to nejpozději do 8. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž nastala tato skutečnost.

Další informace naleznete na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení, kde je možné vyplnit formulář také online.

Pravidelné novinky e-mailem