Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti

Formulář slouží k podání oznámení o zahájení výkonu samostatné výdělečné činnosti, které je OSVČ povinna předložit příslušné okresní správě sociálního zabezpečení, a to nejpozději do 8. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž nastala tato skutečnost.

Instituce
Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)
Další formuláře v kategoriích

Další informace naleznete na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení, kde je možné vyplnit formulář také online.

Doporučujeme