Potvrzení o zaměstnání zakládajícím účast na nemocenském pojištění zaměstnanců (ČSSZ)

Tiskopis je určen pro OSVČ, která v daném kalendářním roce uplatňuje důvod pro výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti.

Instituce
Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)
Další formuláře v kategoriích

Tiskopisem je OSVČ povinna doložit skutečnosti o výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti, a to nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž podala Přehled o příjmech a výdajích za kalendářní rok, v němž chce být považována za OSVČ s vedlejší samostatnou výdělečnou činností.

Další informace naleznete na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení, kde je možné vyplnit formulář také online.

Doporučujeme