Oznámení komunikační činnosti (ČTÚ)

Instituce:
Český telekomunikační úřad (ČTÚ)
Platnost formuláře od:
01.11.2015

Elektronický formulář umožňuje oznamovat zahájení nové komunikační činnosti, změny údajů v oznámení uvedených (ať už se jedná o změnu identifikačních údajů nebo změnu vymezení komunikační činnosti), ukončení činnosti, přerušení komunikační činnosti a obnovení komunikační činnosti po přerušení.

Oznámení komunikační činnosti (ČTÚ)

Elektronický formulář umožňuje oznamovat zahájení nové komunikační činnosti, změny údajů v oznámení uvedených (ať už se jedná o změnu identifikačních údajů nebo změnu vymezení komunikační činnosti), ukončení činnosti, přerušení komunikační činnosti a obnovení komunikační činnosti po přerušení.

Webové stránky Českého telekomunikačního úřadu.

Seznam příloh
Oznámení komunikační činnosti
Pravidelné novinky e-mailem