Čtvrtletní šetření o pohybu cen stavebních prací (Ceny Stav 1-04)

Realizační/smluvní cena vybraných stavebních prací (reprezentantů) za stanovených podmínek. Jednorázové přílohy: kalkulace cen stavebních prací.

Instituce
Český statistický úřad (ČSÚ)
Platnost formuláře od
01.01.2020

Zda se povinnost vyplňovat tento výkaz vztahuje i na Vaši firmu, zjistíte zadáním IČO v aplikaci „Výkazy podle IČO“ na adrese: http://apl.czso.cz/pll/vykwww. Na tomto místě můžete interaktivní formulář v PDF přímo vyplnit, pokud již byl Českým statistickým úřadem zpřístupněn.

Formy podání formuláře: Papírový formulář, DanteWeb.

Vyplnitelný a odeslatelný formulář ve formě PDF naleznete na webu ČSÚ.

Pro základní orientaci podnikatele připravil ČSÚ vzor výkazu:
POZOR! Není určen k vyplňování!

Čtvrtletní šetření o pohybu cen stavebních prací (Ceny Stav 1-04)