Čtvrtletní výkaz o cenách veterinárních a plemenářských služeb pro zemědělství (Ceny Zem 4-04)

Instituce:
Český statistický úřad (ČSÚ)
Platnost formuláře od:
01.01.2020
Čtvrtletní výkaz o cenách veterinárních a plemenářských služeb pro zemědělství (Ceny Zem 4-04)

Ceny vybraných reprezentantů ve sledovaném období, tržby za poskytnutí vybraných služeb za minulé období.

Zda se povinnost vyplňovat tento výkaz vztahuje i na Vaši firmu, zjistíte zadáním IČO v aplikaci „Výkazy podle IČO“ na adrese: http://apl.czso.cz/pll/vykwww. Na tomto místě můžete interaktivní formulář v PDF přímo vyplnit, pokud již byl Českým statistickým úřadem zpřístupněn.

Formy podání formuláře: Papírový formulář, vyplnitelné PDF.

Vyplnitelný a odeslatelný formulář ve formě PDF naleznete na webu ČSÚ.

Pro základní orientaci podnikatele připravil ČSÚ vzor výkazu:
POZOR! Není určen k vyplňování!

Čtvrtletní výkaz o cenách veterinárních a plemenářských služeb pro zemědělství (Ceny Zem 4-04)

Pravidelné novinky e-mailem