Čtvrtletní výkaz o cenách zemního plynu pro konečné zákazníky mimo domácnosti (Ceny E 6-04)

Formulář pro čtvrtletní výkaz o cenách zemního plynu pro konečné zákazníky mimo domácnosti.

Instituce
Český statistický úřad (ČSÚ)
Platnost formuláře od
01.01.2020

Průměrná cena zemního plynu zahrnuje všechny splatné poplatky: síťové poplatky a spotřebovanou energii po odečtení veškerých rabatů nebo prémií a s přičtením veškerých jiných poplatků (např. za pronájem měřidla, stálé poplatky).

Jedná se o cenu MW.h bez daně z přidané hodnoty a ostatních daní podle pásem roční spotřeby plynu. Cena síťové složky zahrnuje náklady na přepravu a distribuci, ztráty při přepravě a distribuci, náklady na pronájem měřidla a měřící náklady a další s přepravou a distribucí spojené náklady. Cena dodávky zahrnuje komoditní cenu zemního plynu včetně nákladů na skladování a nákladů spojených s prodejem zemního plynu.

Zda se povinnost vyplňovat tento výkaz vztahuje i na Vaši firmu, zjistíte zadáním IČO v aplikaci „Výkazy podle IČO“ na adrese: http://apl.czso.cz/pll/vykwww. Na tomto místě můžete interaktivní formulář v PDF přímo vyplnit, pokud již byl Českým statistickým úřadem zpřístupněn.

Formy podání formuláře: Vyplnitelné PDF.

Vyplnitelný a odeslatelný formulář ve formě PDF naleznete na webu ČSÚ.

Pro základní orientaci podnikatele připravil ČSÚ vzor výkazu:
POZOR! Není určen k vyplňování!

Čtvrtletní výkaz o cenách zemního plynu pro konečné zákazníky mimo domácnosti (Ceny E 6-04)